7 stappen van scenarioplanning in toerisme

Bij ETFI zijn we gespecialiseerd in strategisch vooruitzien en scenarioplanning voor vrije tijd, toerisme en hospitality. Wij zijn een toonaangevend instituut in Europa dat deze nieuwe aanpak voor strategische planning voor deze sectoren gebruikt. Door onze unieke ETFI methode zijn tientallen gebiedsontwikkelingorganisaties, overheden en toeristisch-recreatieve bedrijven veerkrachtiger en toekomstbestendiger geworden.

Veerkrachtige en toekomstbestendige toerisme organisaties

Onze partners gebruiken scenario’s als inspiratiebron voor de ontwikkeling van innovatieve actieplannen. Hierdoor kunnen zij anticiperen op uitdagingen van de toekomst. Deze acties variëren van het ontwikkelen van een nieuwe visie, concepten of bedrijfsmodellen tot andere strategieën.

De ETFI scenarioplanning methode bestaat uit 7 fases:

  1. Intake: formuleren van de strategische vraag, begrijpen van de context en identificeren van de belangrijkste stakeholders
  2. Organisatie: vormen van een stuurgroep, een panel met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholdergroepen en/of een klankbord met experts
  3. Toekomststudie: analyse van de externe en/of interne omgeving die dient als input voor de creatieve sessies
  4. Creatieve sessies: één of meerdere gemodereerde sessies van drie uur waar stakeholders het kader en de basis van een aantal scenario’s ontwikkelen. Dit kan worden uitgebreid naar visionaire en/of strategiesessie(s).
  5. Ontwerp: op basis van de output van de creatieve sessies worden verschillende scenario’s, een visie en strategische actieplannen gemaakt. De acties worden beoordeeld op hun robuustheid in elk scenario.
  6. Rapportage: een levendig verslag van het gehele proces en de resultaten van alle acties die tijdens het proces zijn genomen
  7. Uitvoering: wij kunnen de uitkomsten van het scenarioplanning proces voor u uitvoeren zodat uw organisatie veerkrachtiger wordt

Onze scenarioplanning methode is gebaseerd op de volgende principes:

Leer van de werkelijkheid
Wij zijn van mening dat de huidige samenleving en de bedrijfsomgeving complex, onstabiel, dubbelzinnig en onzeker is. Dit vraagt ​​om een ​​eigentijdse benadering die niet alleen deze kenmerken omarmt, maar deze zelfs als uitgangspunt neemt.

Kennisleer
Volgens ons ontstaat waardevolle en nuttige strategische kennis alleen door middel van een creatief proces. Tijdens dit proces delen betrokken partijen hun expertise en discussiëren en debatteren zij over elkaars perspectieven. Bij dit proces is niet-lineair en out-of-the box denken noodzakelijk. Hierdoor ontstaan innovatieve denkrichtingen.

Wetenschappelijke methoden
Wij vinden dat dit proces alleen succesvol is als het gefaciliteerd wordt door deskundige, bekwame en ervaren experts op het gebied van recreatie, toerisme en hospitality. Zij gebruiken onderzoeks- en bemiddelingstechnieken op een methodologisch verantwoorde manier.

In de praktijk
Maak als organisatie gebruik van een aanpasbare aanpak voor strategische planning die gebaseerd is op strategisch vooruitzien. Wij zijn van mening dat dit de meest effectieve manier is om in te spelen op toekomstige uitdagingen.

1 å

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.