Groot wetenschappelijk congres over economische en sociale vooruitgang: ERSAA

dinsdag 29 augustus, 2017 tot vrijdag 01 september, 2017

Hoe bevorderen we economische en sociale vooruitgang in en van regio’s? Daarover congresseren achthonderd wetenschappers en beleidsmakers tijdens het 57e ERSA congres in Groningen.

Nieuwste wetenschappelijke inzichten

De deelnemers bestaan uit wetenschappers en beleidsmakers die zich bezig houden met regionale economie, arbeidsmarkt, innovatie en ondernemerschap, leefbaarheid en hieraan gerelateerde onderwerpen. Tijdens het jaarlijkse congres worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gedeeld en is er veel aandacht voor de interactie tussen wetenschap en beleid.

Samen met regio’s, lokale overheden, het bedrijfsleven en wetenschappers gaan we op zoek naar mogelijkheden om hun economische, sociale en politieke structuur te verbeteren. Het doel is om beter te kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte veranderingen. Inzichten die tijdens dit congres worden gepresenteerd kunnen daarbij behulpzaam zijn.