Nordic Symposium

Het 29e Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research in IJsland, georganiseerd door het Icelandic Tourism Research Centre, richt zich op aan de toekomst van toeristische mobiliteit. Tijdens de conferentie organiseert onze scenarioplanning expert Albert Postma een workshop scenarioplanning over de duurzame toekomst van toerisme. Hij gaat in op wat nodig is om toerisme duurzaam te plannen en te beheren in een veranderende wereld.

Mobiele toekomst vormgeven

Toeristische mobiliteit neemt een ietwat tegenstrijdige positie in. Het wordt gezien als een steeds intensievere en niet-duurzame consumptie, terwijl het tegelijkertijd wordt uitgeroepen tot een motor voor duurzame groei. Toerisme wordt beschuldigd van uitputting van hulpbronnen, aantasting van het milieu, CO2-uitstoot, culturele commodificatie en arbeids- en sociale ongelijkheid. Tegelijkertijd wordt het gezien als een hulpmiddel voor het vervangen van hulpbronnenarme economieën, vooral in perifere gebieden in het noorden.

Nordic Symposium 2020

Het Nordic Symposium richt zich op kansen voor een welvarende toekomst met toerisme, maar behandelt tegelijkertijd implicaties, dilemma’s, paradoxen en controverses met betrekking tot toeristische ontwikkeling. Dit jaar richt de conferentie zich op de volgende kwesties met betrekking tot het vormgeven van mobiele toekomsten:

  • Is er een uitweg uit de vicieuze cirkel van onverantwoordelijke productie en consumptie naar een duurzamere toekomst voor toerisme?
  • Kan het toerisme zijn verwachtingen waarmaken en iets anders worden dan een deel van het probleem en, zo ja, hoe?
  • Wat voor soort tools en methoden zijn nodig om toerisme duurzaam te plannen en te beheren in een veranderende wereld?

Het vormgeven van mobiele toekomsten biedt kansen om deze en andere gerelateerde vragen te beantwoorden. De sessies gaan kritisch in op de uitdagingen en mogelijkheden voor verantwoorde toeristische mobiliteit vanuit verschillende disciplinaire benaderingen.

Door het coronavirus is dit evenement uitgesteld naar 22-23 september 2021.

Locatie & tijden

Aanvang
22 sep 2021 om 00:00 uur.

Sluiting
00:00 uur.

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.