Gaan studentensteden weer bruisen?

In (middel)grote studentensteden is huisvesting voor studenten een terugkerend probleem. Eindeloze wachttijden en torenhoge huurprijzen. Maar heb je eenmaal een kamer gevonden, dan is het gezellig toeven in een stad die bruist van de gezelligheid en aanwezigheid van gelijkgestemden.

Succesvolle studentenstad

In een succesvolle studentenstad zijn de studenten volop zichtbaar en wordt het straatbeeld en het imago mede bepaald door de aanwezigheid van de studenten. Hoe internationaler, hoe bruisender. Immers, als je meerdere talen om je heen hoort op het terras en in de kroeg, dan geeft dat een gevoel van erbij horen.

Student blijft langer thuis wonen

Meer regionaal georiënteerde opleidingen en hogescholen zien dat studenten er juist niet voor kiezen om in de stad te gaan wonen, maar om op en neer te reizen. Daarmee is het belang van een goede bereikbaarheid van de stad en opleiding essentieel. Ook het wegvallen van de basisbeurs en de vooralsnog aanhoudende krapte op de woningmarkt hebben ertoe geleid dat meer studenten thuis blijven wonen. De zichtbaarheid van de student en het beeld van de stad is daarmee echter wel anders. Tegelijkertijd is dat misschien juist wel waar de toekomst ligt voor studentensteden.

Invloed van COVID-19 en online onderwijs

Nu COVID-19 voor een tweede golf zieken heeft gezorgd in Nederland en studenten het onderwijs (nu nog) noodgedwongen op afstand volgen, is de vraag hoe dat effect gaat hebben op de studentensteden op de lange termijn. Hoeveel internationale studenten komen straks (terug) om hier te studeren en te wonen? En dezelfde vraag kan je stellen voor eigen studenten van buiten de regio. Een groeiend deel van het hoger onderwijs zal hybride en online plaats blijven vinden. Vanaf elke plek op de aarde kan je een groot deel van het onderwijs volgen. De vraag die studenten zich mogelijk in de toekomst zullen stellen, is of het waardevol genoeg is om voor die enkele contactmomenten nog zo’n dure kamer in de stad te huren.

Studentenstad van de toekomst

Het is dus maar de vraag of studenten elkaar in de toekomst zullen blijven ontmoeten tijdens introductieweken en de vele andere evenementen en feesten die zij organiseren. Wat betekent het voor de stad, voor de bruisende internationale en jong verfrissende sfeer in de stad, de kleine kroegjes, de studentenhuisvesting, maar ook voor het vastgoed. Zijn de grote onderwijsgebouwen straks nog nodig of blijven collegezalen in de toekomst halfleeg. Gaan studentensteden straks meer een vrijplaats zijn voor jonge ondernemers waar startups zich niet tijdens, maar na hun studie gaan vestigen? En neemt juist de vraag naar studio’s toe in plaats van naar studentenkamers?

Het is dus zeker interessant om nu al te kijken naar mogelijke ontwikkelingen van studentensteden binnen Nederland. Voor ons onderzoek Leeuwarden Student City 2028 schetsen wij scenario’s die een toekomstvisie schetsen van Leeuwarden als studentenstad van de toekomst.

1 å

Stel uw vraag aan Anke

Anke is expert in het bepalen van nieuwe visies en strategieën voor bestemmingen.