Hoe geven wij studenten de kans om de toekomst van toerisme vorm te geven?

Al tien jaar is ETFI onderdeel van NHL Stenden’s Leisure & Tourism Academie. Daarmee zijn wij onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Zo aan het eind van het jaar is het tijd om de balans op te maken. In dit geval: wat is onze (structurele) inbreng in het onderwijs? In deze blog gaan we kort in op hoe wij studenten meenemen in de wereld van toeristisch onderzoek.

Onze inbreng in toeristisch onderwijs

In de projecten die wij uitvoeren betrekken wij zoveel als mogelijk studenten uit NHL Stenden’s Academie Leisure & Tourism. Geregeld zetten wij onderzoeksopdrachten uit in Tourism Management’s derde studiejaar Dat betreffen zowel deelprojecten die onderdeel zijn van grote projecten als kleine projecten die studenten zelfstandig mogen uitvoeren onder supervisie van één van onze toerisme experts en/of een docent uit de opleiding.

Voordelen van studenten onderzoek laten doen

Jaarlijks werken zo’n 50 studenten aan uiteenlopende projecten voor ons. Studenten vinden dit onder andere:

  • een waardevolle toevoeging aan hun studie;
  • bijzonder, omdat zij de kans krijgen een ‘echte’ opdracht voor een ‘echte’ opdrachtgever uit mogen voeren;
  • leerzaam, omdat zij werken aan een opdracht die past bij hun interesses;
  • nuttig, omdat zij door middel van onderzoek hun netwerk kunnen vergroten.

Hoe werkt scenarioplanning in het onderwijs?

Het toepassen van strategic foresight en scenarioplanning in toerismeonderzoek is onze specialiteit.  Maar ook brengen wij deze methode onder de aandacht bij studenten in diverse curricula. Zo leren wij hen strategisch te leren denken en om hen te laten inzien dat er middels deze methode voorbereid kan worden op een onzekere toekomst. Onze toerisme experts verzorgen deze colleges en workshops. Bovendien doceren zij deze methode op verschillende hogescholen en universiteiten in Europa. Zo’n 550 studenten in binnen- en buitenland worden jaarlijks de basisprincipes van strategic foresight en scenarioplanning bijgebracht.

Interactie tussen onderzoek en praktijk in onderwijs

Een groot deel van onze toerisme experts werkt tevens als docent in het onderwijs. Zij zijn in verschillende vormen verbonden aan de studies Leisure & Events Management, Tourism Management en/of Master International Leisure, Tourism & Events Management van NHL Stenden Hogeschool. Zij geven colleges, workshops en andere lessen in reguliere onderwijsprogramma’s en/of gastcolleges over een specifiek onderwerp. Op deze manier wordt de kennis die in wij in onze onderzoeksprojecten opdoen in het onderwijs gebracht.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe ETFI betrokken is bij het onderwijs. Wilt u ook uw onderwijsprogramma richten op de toekomst van vrije tijd, recreatie, toerisme en scenarioplanning en studenten laten werken aan praktijkgerichte onderzoeken? Neem dan contact met ons op.

1 å

Stel uw vraag aan Ben

Ben vertelt u graag meer over natuurtoerisme en vogelspottoerisme.