Hoe wordt de evenementensector beïnvloed door strategische planning en beleid van overheden?

Hamburg is een populaire evenementenbestemming en biedt dagelijks meer dan honderd evenementen aan de lokale bevolking en toeristen. In sommige gevallen botsen de organisatie en het management van evenementen met het beleid van de bestemming en worden evenementen sterk beïnvloed. Hoe garanderen de organisatoren van het evenement dat het evenement plaatsvindt en voldoet aan alle voorschriften?

Uniek onderzoek naar evenementenplanning en beleidskaders van de overheid: casus Hamburg

Aangezien Hamburg zo’n uitgebreide evenementenkalender heeft, werd de bestemming interessant voor dit specifieke onderzoek. Voor mijn onderzoek zijn zes experts uit de evenementenbranche geïnterviewd. Alle deelnemers werken jarenlang in de branche en zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor openbare grootschalige evenementen in Hamburg.

Event management ondernemersperspectief

Mijn onderzoek richt zich op het perspectief van ondernemers met betrekking tot het proces van evenementenplanning door rekening te houden met beleidskaders van de overheid. Het belangrijkste doel was het beantwoorden van de vraag “Hoe worden ondernemende acties in de evenementensector in Hamburg beïnvloed door de strategische planning en het beleid van de lokale overheden?”. Het onderzoek laat de volgende uitkomsten zien:

1. Tools om veiligheid te garanderen

De meeste organisatoren van evenementen worden beïnvloed door het beleid met betrekking tot veiligheids- en beveiligingsmaatregelen. Om de veiligheid van alle bezoekers en personeel te garanderen, zijn er tal van acties nodig. Niet alle organisatoren zijn in staat om dit beleid te implementeren aangezien het tijd en geld kost. Tijdens een publieksevenement moeten bijvoorbeeld alle in- en uitgangen worden geblokkeerd met enorme blokken. Dit is niet voor iedereen realiseerbaar. Daarom wordt de overheid aangeraden om bepaalde tools te bieden aan organisatoren van evenementen om de veiligheid van alle betrokken personen te garanderen.

2. Kader om richtlijnen te visualiseren

Ook is het voorgekomen dat niet alle regels en voorschriften begrijpelijk zijn. De overheid maakt geen onderscheid op basis van het doel van het evenement. Toch was het voor de deelnemers van het onderzoek erg belangrijk om bepaalde regels en voorschriften te begrijpen. Daarom zal een raamwerk dat laat zien hoe bepaalde richtlijnen met elkaar verbonden zijn, het begrip en de bereidheid tot implementatie vergroten.

3. Langetermijnontwikkeling en communicatie van de strategie

De evenementen worden niet strategisch geïmplementeerd in de bestemmingsontwikkeling van Hamburg. De deelnemers werken nauw samen met de marketing- en toeristenorganisatie van Hamburg, maar ze streven geen langetermijndoel na. Er is een potentieel voor de strategie-implementatie van evenementen, maar deze strategie moet nog worden ontwikkeld en gecommuniceerd.

4. COVID-19 wordt niet in aanmerking genomen

Dit onderzoek werd echter uitgevoerd aan het begin van de COVID-19-pandemie en daarom is er geen rekening gehouden met de impact van dit virus.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Laura en zij kan u een meer gedetailleerd inzicht geven in de uitkomsten.

1 å