Dierentuin van de toekomst

In dit onderzoek hebben wij gekeken naar de toekomst van dierentuinen. We hebben de dierentuinen vanuit vijf verschillende perspectieven geanalyseerd: de rol die een dierentuin speelt in de maatschappij, de zorg voor de dieren, de dierenverblijven, de huidige trends in de sector en de mogelijke toekomst.

Resultaten
  • 5 ontwikkelde scenario’s voor dierentuinen: de ‘vijfde’ generatie dierentuin, de zakelijke dierentuin, de design dierentuin en de functionele dierentuin
  • Voorkeur van jongeren (een belangrijke doelgroep voor de toekomst) gaat uit naar “de design dierentuin”
  • Binnen deze toekomstige dierentuin zijn onderwijs, duurzaamheid en het behoud van belang zijn

Voordelen

  • Scenario's bereiden dierentuinen voor op de toekomst
  • Inzicht in de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de dierenparken
  • Resultaten bieden houvast bij beslissingen op het gebied van beleid en strategie vraagstukken

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.