Toekomst inkomend toerisme Nederland 2030

De toekomstscenario’s die wij samen met CELTH hebben ontwikkelt, brengen in kaart hoe internationaal verblijfsbezoek aan Nederland zich op de lange termijn gaat ontwikkelen. Het NBTC gebruikt deze scenario’s om ramingen te maken over de omvang van het internationaal verblijfsbezoek aan Nederland richting 2030.

Resultaten

Vier scenario’s die de toekomst van inkomende toerisme in Nederland visualiseren:

  1. Global village: open wereldbeeld – politiek-economische ontwrichting
  2. Hostility: gesloten wereldbeeld – politiek-economische ontwrichting
  3. Resistance: weerstand tegen ontwrichting van het milieu
  4. Resilience: veerkracht tegen ontwrichting van het milieu

Voordelen

  • NBTC krijgt een totaalbeeld van inkomend toerisme in Nederland
  • Specificatie van internationale toeristen gedifferentieerd op herkomstland
  • Prognose van hoe inkomend toerisme zich ontwikkelt wanneer trends en ontwikkelingen zich voortzetten

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.