Toeristische data op orde

Eén van de zeven opgaven uit de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Fryslân is ‘Toeristische data op orde’. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit ambitieuze programma op het gebied van verkrijgen, verwerken en beheren van toeristische data. Hiermee helpen wij de verschillende stakeholders uit de toeristische sector inzichten te verkrijgen en deze te gebruiken om keuzes te maken, te volgen wat het effect van die keuzes is en vervolgens weer bij te sturen. Wij zetten onze expertise in op het gebied van toerisme, data en methodologie.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen

  • Goed functionerend programma op gebied van monitoring, data-analyse en informatiedeling
  • Nieuwe inzichten die van belang zijn voor beleidsontwikkeling gericht op werkgelegenheid, innovatievermogen en omzetontwikkeling in de sector en gebalanceerde ontwikkeling van toerisme
  • Inzicht in databehoeften van overheden, ondernemers en organisaties
  • Samenstelling van datavraagstukken, bestaande of nog missende databronnen en delen van data

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.