Vergroten van maatschappelijk belang voor toerisme en recreatie

Samen met CELTH, onderzochten wij voor Gastvrij Nederland wat het maatschappelijk belang is van toerisme en recreatie. Ook gaven we advies hoe het maatschappelijk belang vergroot kan worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Deze onderbouwde inzichten helpen Gastvrij Nederland om politieke partijen en publieke opinie te overtuigen van het belang voor toerisme en recreatie voor Nederland.

Resultaten
  • Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie in de volle breedte van de sector is in beeld gebracht (inclusief binnenlands, inkomend en uitgaand toerisme, verblijfs- en dagrecreatie, horeca, sport, cultuur, zakelijke gastvrijheid, vervoer van toeristen en recreanten en evenementen)
  • Cases weerspiegelen de breedte van de sector en dienen als goede voorbeelden van hoe de sector haar maatschappelijke waarde realiseert
  • Inzicht in hoe deelnemers elke maatschappelijke waarde beoordelen: positieve, negatieve of geen bijdrage van de sector

Voordelen

  • Verkennen en samenbrengen van bestaande kennis en data over verschillende vormen van toerisme en recreatie
  • Inzicht in het beeld dat de organisaties zelf hebben over hun maatschappelijke waarde
  • Aanknopingspunten om de maatschappelijke waarde te optimaliseren vanuit de overheid
  • Inspirerend proces dat betrokken personen activeert om actiever aan de slag te gaan met het maximaliseren van maatschappelijk belang

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.