Verkenning video analytics in vrije tijd, recreatie en toerisme

Als onderdeel van het Data & Development Lab verkennen wij onder welke condities het mogelijk is om video analytics te gebruiken voor toeristisch-recreatieve doeleinden. Wij willen uitzoeken of camerabeelden breder te benutten zijn voor het vaststellen van bezoekersaantallen, bezoekersstromen en commerciële doelstellingen.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen

  • Stakeholders in vrije tijd, recreatie en toerisme krijgen een beeld van mogelijkheden, knelpunten en beperkingen bij het gebruiken van video analytics
  • Overzicht van toeristisch-recreatieve gebieden waar met video analytics gewerkt kan gaan worden- Direct praktisch toepasbare, deelbare en schaalbare resultaten

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.