Wat betekent de COVID-19-pandemie voor vrije tijd, recreatie & toerisme?

Op 7 december 2020 is het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020 verschenen. Het rapport wordt gepresenteerd op het jaarlijkse event Trendrapport Live dat dit jaar door meer dan 450 deelnemers online werdgevolgd. Jaarlijks stellen wij het Trendrapport samen op met CBS, NBTC Holland Marketing en NRIT. In dit prettig leesbare rapport geven wij een actueel inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd.

Veel aandacht voor gevolgen pandemie

In het rapport blikken we altijd terug op het voorgaande jaar, in dit geval 2019. Dat doen we ook in de nieuwste editie. Maar we hebben natuurlijk ook volop aandacht voor de gevolgen van de COVID-19-pandemie op de vrijetijdssector. En die zijn aanzienlijk. Geen enkele deelsector van de vrijetijdseconomie komt ongeschonden uit deze crisis. We geven in dit rapport een helder en duidelijk inzicht in die gevolgen, gebaseerd op de beste en meest recente data.

Lees meer over de inhoud van Trendrapport 2020

Bestellen

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’ voert u langs de belangrijkste toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van 2019-2020. Aan de hand van meer dan 300 figuren worden deze cijfermatig toegelicht. Deze ontwikkelingen worden aangevuld met visies en inzichten van toonaangevende branche- en kennisorganisaties uit de sector. Waar mogelijk wordt een prognose voor 2020 en verder gegeven. Door de presentatie van al deze informatie in één overzichtelijke uitgave is het rapport ook uitstekend bruikbaar als naslagwerk. Bestellen gaat eenvoudig via de website van NRIT.

1 å

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.