Een Waddengebied zonder dijken

donderdag 22 juni, 2017

De Jonge Waddenacademie organiseert een conferentie over het thema "Ditching Dikes". De dijken langs de kust van de Waddenzee zijn de meest prominente iconen van ons kustverdedigingstelsel. Daarnaast schrijft de overheid strenge wet- en regelgeving voor wat betreft het beheer van onze dijken. Tegelijkertijd zijn we door de stijgende zeespiegel genoodzaakt om na te denken om de herziening van de vorm van onze dijken.

Het waddenlandschap van de toekomst

Om het toerisme in het Waddenlandschap van de toekomst te verkennen, verzorgt ETFI een keynote en een scenario planning workshop. Bezoek de conferentie en wissel ideeën, percepties en visies uit over onze houding ten opzichte van de zee en de dijken.

Schrijf je hier kosteloos in voor dit interessante en leerzame congres.