Hoe reageren toeristen op een potentiele olieverontreiniging in de Nederlandse Waddenzee

donderdag 22 november, 2018 tot maandag 26 november, 2018

De Waddenzee is een van de grootste wetlands op aarde met een uniek landschap en een exceptioneel rijke natuur. Bovendien zijn vele economische sectoren zoals visserij, industrie en toerisme afhankelijk van een gezonde en duurzame Waddenzee regio. Daarom moet het gebied goed beschermd worden tegen calamiteiten zoals een olieverontreiniging.

Milieueffecten van een olieverontreiniging in de Waddenzee

Tijdens de Littoral 2018 conferentie gaat ETFI’s duurzaam toerisme expert Hans Revier het artikel Should I stay or should I go? Behavioural response of tourists to a potential oil-spill in the Dutch Wadden Sea area presenteren (H. Revier, B. Wielenga, T. Zandberg). Dit artikel is het resultaat van het RAAK PRO OILS onderzoeksproject welke als doel heeft om de economische- en milieueffecten van een olieverontreiniging in de Waddenzee te meten.

De Littoral 2018 conferentie

Littoral 2018 is een vijfdaagse internationale conferentie die gehouden wordt door Van Hall Larenstein Hogeschool in Leeuwarden. De conferentie voegt alle disciplines samen met als doel om huidige en toekomstige relevante kwesties met betrekking tot het kustgebied te verkennen Deze conferentie is interessant voor een breed spectrum aan wetenschappers uit natuurwetenschappen, klimaatverandering onderzoekers, ecologen, sociale wetenschappers, ingenieurs, beleidsmakers en adviseurs en mensen uit het werkveld.