Inzicht in vaarrecreatie in beschermde gebieden

dinsdag 10 april, 2018 tot zaterdag 14 april, 2018

Vaarrecreatie is één van de vele sociaaleconomische activiteiten die plaatsvinden in Werelderfgoed Waddenzee in Nederland. Toch is er een gebrek aan kennis over hoe recreanten zich in dit beschermde gebied gedragen.

Toekomstige beslissingen over vaarrecreatie in de natuur

Tijdens de jaarlijkse AAG Annual Meeting in New Orleans zal Jasper Heslinga de interacties tussen recreatieve watersporters en de natuur in het waddengebied verduidelijken. Door middel van een mix van een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering zijn algemene patronen geïdentificeerd in de manier waarop recreatieve watersporters zich gedragen in relatie tot natuurgebieden. Jasper presenteert een overzicht van de ruimtelijke en temporele wildgroei van pleziervaartuigen in de Waddenzee. Tot slot zal hij benadrukken dat integrale monitoring planners en besluitvormers helpt om beter geïnformeerde toekomstige beslissingen te nemen over vaarrecreatie in natuurgebieden zoals de Waddenzee.

AAG Annual Meeting: New Orleans 2018

De AAG Annual Meeting is een interdisciplinair forum dat openstaat voor iedereen die geïnteresseerd is in geografie en gerelateerde disciplines. De nieuwste onderzoeken en toepassingen op het gebied van geografie, duurzaamheid en GIScience worden onthuld. De vijfdaagse conferentie verwelkomt meer dan 7.000 geografen van over de hele wereld en biedt meer dan 5.000 presentaties, posters, workshops en excursies door prominente wetenschappers, experts en onderzoekers.