Monitoring & management van bezoekers in recreatiegebieden

Onze expert Akke Folmer geeft een online presentatie op de 10e International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) in Noorwegen. De MMV-conferentie biedt een podium voor presentaties en andere uitwisselingen van ideeën en ervaringen met betrekking tot het monitoren en managen van bezoekers in recreatie- en beschermde gebieden. De nadruk ligt op beleid, problemen en innovatieve oplossingen en is van belang voor zowel academici als professionals. Akke presenteert het onderzoek  ‘Critical indicators for measuring the support for bird protection among visitors in the Dutch Wadden Sea area’ dat ze samen met Ben Wielenga en Sjors Schuurmans schreef.

Indicatoren voor het meten van draagvlak voor vogelbescherming onder bezoekers in het Nederlandse Waddenzeegebied

“Onbekend maakt onbemind” is een typisch Nederlands gezegde dat verwijst naar onbekendheid met een plek, met eten of iets anders, wat leidt tot een gebrek aan emotionele verbinding en steun. Met dit in het achterhoofd willen negen natuurorganisaties in Nederland het bewustzijn van de bijzondere natuurwaarden van Werelderfgoed Waddenzeegebied vergroten bij een breed publiek met als overkoepelend doel om draagvlak voor natuur en vogelbescherming te vergroten. Hun campagne maakt deel uit van een groter veelzijdig project genaamd “Wij & Wadvogels” dat loopt van 2019 tot 2026. Het project is uniek omdat het niet alleen gericht is op fysieke metingen om de natuurlijke leefgebied van vogels (herstel en uitbreiding van rust-, foerageer- en broedplaatsen voor vogels). Het omvat ook de maatschappelijke waardering van de natuur met de focus op vogels. Het project wil nieuwe duurzame vormen van vogelrecreatie bieden die moeten leiden tot een groter draagvlak voor natuur en vogels. Dit streven onderstreept het belang om meer inzicht te krijgen in welke aspecten het meest bijdragen aan een hoger draagvlak voor natuur en vogelbescherming.

Ontwikkelen van een tool om inzicht te krijgen in draagvlak voor vogelbescherming in beschermd wetland: het Waddenzeegebied

Tijdens het onderzoek stellen wij idicatoren vast die het draagvlak voor vogelbescherming onder bezoekers van het Waddengebied voorspellen. Deze indicatoren zullen deel uitmaken van een monitoringsysteem dat de effectiviteit van de activiteiten van het project van 2021 tot 2026 monitort.

Locatie & tijden

Aanvang
18 aug 2021 om 10:00 uur.

Stel uw vraag aan Akke

Akke kan u adviseren over hoe toerisme de band met de natuur kan versterken.