Oude gebieden en nieuwe samenlevingen: op weg naar het postkoloniale museum

donderdag 24 mei, 2018

De Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM) organiseert ‘AHM Day’ waar verschillende belangrijke kwesties met betrekking tot geschiedenis, erfgoed, cultuur en kunst aan de orde komen. Tijdens dit evenement worden verschillende presentaties gegeven door promovendi. Onze cultureel erfgoedexpert Sarike van Slooten woont het evenement bij en geeft een presentatie over het thema “Oude gebieden en nieuwe samenlevingen: op weg naar het postkoloniale museum”.

Controversiële geschiedenis verbinden met de representatie van hedendaagse collectieve identiteiten

Verschillende musea in Europa worstelen met de representatie van de koloniale geschiedenis. Deze worden vaak bekritiseerd voor het vertellen van verhalen over de koloniale geschiedenis vanuit een Westers perspectief. Sarike's onderzoek verkent koloniale voorstellingen in postkoloniale en keizerlijke musea en de toekomst van museumvertoning. Ze is in staat om musea te adviseren over het verbinden van een controversiële geschiedenis met de representatie van hedendaagse collectieve identiteiten.

Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture

AHM bevordert dynamisch, interdisciplinair en transnationaal onderzoek naar erfgoed en geschiedenis en organiseert verschillende activiteiten zoals PhD-training, seminars, leesgroepen, workshops en openbare debatten. De school brengt onderzoekers samen die in verschillende gebieden werken en onderzoek doen op het gebied van erfgoed- en geschiedenisstudies, culturele studies, museumstudies, archeologie, materiële cultuur en nog veel meer.