Places of Hope: kansen voor Noord-Nederland

vrijdag 20 april, 2018

In Leeuwarden is op 4 april de tentoonstelling Places of Hope geopend met daarbinnen het atelier Zelfbewuste Noorden. In dit atelier schetsen provincies en steden in Noord-Nederland gezamenlijk een toekomstperspectief voor Drenthe, Friesland en Groningen als leef- en werkomgeving. Onze toerisme expert Stefan Hartman geeft tijdens één van de rondetafelgesprekken zijn blik op kansen voor Noord-Nederland.

Toekomst van Noord-Nederland

Voor het toekomstperspectief vormen de eigenheid, de sociaaleconomische positie en grote kwaliteiten op gebied van landschap en natuur uitgangspunt. Die worden gecombineerd met oplossingen voor de grote uitdagingen die klimaatverandering en energietransitie voor het gebied betekenen.

Kansen Noord-Nederland vanuit cultureel- en ruimtelijk perspectief

Tijdens drie rondetafelgesprekken worden vanuit verschillende invalshoeken de bouwstenen klaargezet waarmee ontwerpers en onderzoekers het nieuwe perspectief op Noord-Nederland gaan ontwikkelen. Per rondetafelgesprek zijn er telkens drie presentaties en wordt een column uitgesproken. Stefan Hartman spreekt een column uit over kansen vanuit cultureel- en ruimtelijk perspectief.