Scenario's voor mobiliteit in het internationale hoger onderwijs

dinsdag 29 mei, 2018

Een internationale conferentie wordt georganiseerd door het Erasmus Charter voor Hoger Onderwijs (ECHE). De conferentie richt zich op de kwaliteit van mobiliteit in het hoger onderwijs. Onze scenarioplanning expert, Albert Postma, leidt twee workshops over hoe ECHE gebruik zou kunnen maken van strategisch vooruitzien en scenarioplanning.

Van omgevingskrachten tot scenario's

Internationale hoger onderwijsinstellingen zullen kennis delen, discussiëren over argumenten, elkaar uitdagen, nieuwe denkrichtingen ontwikkelen en bewustwording creëren over het verbeteren van weerbaarheid en toekomstbestendigheid.

Met strategisch vooruitzien en scenarioplanning zoomen wij in op:

  1. maatschappelijke ontwikkelingen die het komende decennium een ​​impact hebben op ECHE worden verduidelijkt
  2. bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen worden samengevoegd tot drijvende krachten van verandering
  3. kritische onzekerheden waarmee hoger onderwijsinstellingen zullen worden geconfronteerd, worden geïdentificeerd
  4. de basis van vier scenario's worden gecreëerd die de macro-omgeving beschrijven gedurende het komende decennium
  5. mogelijke implicaties van elke scenario worden geïdentificeerd in een wereldcafé-setting, inclusief wat kan worden gedaan om op deze implicaties te anticiperen
  6. resultaten zullen in de context van robuust strategisch denken worden geplaatst

ECHE en de kwaliteit van mobiliteit

Deelnemers aan de conferentie zijn medewerkers van de hoger onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de implementatie van de ECHE. Er worden ook enkele experts, Nationaal Agentschappen en vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen uit andere Europese landen uitgenodigd. Zo wordt het delen van ervaringen in een breder perspectief gezet.