3 inspirerende ideeën om duurzame toeristische ontwikkeling te waarborgen: Alpine Pearls

Onze duurzaam toerisme expert, Jasper Heslinga, nam deel aan de inspiratiereis ‘Alpine Pearls’. Samen met een Nederlandse delegatie van toerismeondernemers, overheidsvertegenwoordigers, natuurorganisaties, onderzoeks- en onderwijsorganisaties heeft hij inspiratie opgedaan voor succesvolle ontwikkeling van duurzaam toerisme. Hij deelde ook zijn eigen kennis op basis van zijn proefschrift over synergie tussen toerisme en natuur.

Wat maakt duurzaam toerisme in de Alpen zo bijzonder?

In de Alpen, met name in Oostenrijk, is streven naar duurzame gebiedsontwikkeling in de toeristische sector van groots belang met het oog op:

  • Toeristische mobiliteit en duurzaamheid
  • Succesvolle verbreding van het toeristenseizoen
  • Speciaal financieel systeem voor toeristische promotie
  • Bevordering van duurzaam toerisme door gebruik van duurzame energie en regionale producten zoals een biomassacentrale en een groot zonnepark om energie op te wekken

Inspiratie voor duurzame ontwikkeling van toerisme

Naast de vele indrukken en geweldige voorbeelden die tijdens deze inspiratiereis zijn verzameld, zijn er drie punten die van grote waarde kunnen zijn voor de succesvolle ontwikkeling van een duurzame toeristische bestemming:

1. Een heldere visie op toerisme

Opvallend is dat er in zowel Ellmau als Werfenweng een duidelijke visie is op toerisme is. Waar toerisme vaak nog als een doel op zich wordt gezien, wordt toerisme hier gezien als een middel om een ​​hoger doel te bereiken. Voorbeelden zijn het behouden van jongeren, het op peil houden van faciliteiten en het gezond en vitaal houden van de samenleving.

2. De kracht van organisatorische verwevenheid

Opvallend is de sterke mate van verwevenheid in Oostenrijk. Dit is te verklaren door de lange traditie die men heeft in het organiseren van toerisme in het gebied. Maar ook omdat een groot deel van de ondernemingen nog steeds familiebedrijven zijn. Daarnaast zijn bij veel projecten de inwoners in sterke mate betrokken of zelfs aandeelhouders. Hierdoor is de gemeenschap (mede)eigenaar, voelt men zich betrokken en vergroot dit het draagvlak voor duurzame toeristische ontwikkeling.

3. Een transparant en eerlijk financieel systeem

Al in 1927 zette Tirol een interessant en succesvol betalingssysteem op ter bevordering van toerisme. Dit verplichte systeem zorgt ervoor dat elk bedrijf in de regio financieel bijdraagt ​​aan toerisme. Toeristenafhankelijke bedrijven betalen meer dan bijvoorbeeld een supermarkt. Alle bedrijven die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel dragen bij aan de toeristische sector volgens een verdeelsleutel. Met het geld worden investeringen gedaan om toerisme te innoveren en te verduurzamen.

Integratie van overheden, ondernemers en onderwijs

Deze inspiratiereis werd georganiseerd door de Stichting voor Innovatie in Recreatie en Ruimte (STIRR). Deze reis heeft niet alleen kennis en inspiratie opgeleverd, maar gaf ook inzicht in hoe toerisme in Nederland kan worden behouden vanuit verschillende partijen en perspectieven. Samen met CELTH streven we naar samenwerking en co-creatie volgens het Triple Helix model inclusief  educatieve-, ondernemers- en onderwijsperspectieven.