Bewustmaking van de unieke natuurwaarden van de Razende Bol

De Razende Bol is een klein onbewoond eiland met een woestijnachtig uiterlijk voor de kust van Den Helder en Texel. Het eiland ligt in de monding van het Marsdiep en verplaatst zich ieder jaar zo’n 100 meter richting Texel. Het eiland maakt deel uit van het Natura 2000 gebied en het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en is van groot ecologisch belang voor verschillende soorten zee- en trekvogels als tussenstop tijdens de jaarlijkse vogelmigratie, een broedplaats en een vluchtplaats tijdens hoog water. Onder andere de grijze en normale zeehond zijn bewoners van het eiland. Daarnaast worden er regelmatig verschillende vogels waargenomen.

De impact van bezoekers op natuurgebieden

Hoewel menselijke verstoring op het eiland kleinschalig is, vinden er toch zo nu en dan menselijke activiteiten plaats, zoals militaire oefeningen en het bezoeken van het eiland door bewoners van het vasteland. Vooral deze laatste groep recreëert graag in de zomer op het eiland, als het gebied een belangrijke uitvalsbasis wordt voor groepjes dagrecreanten. Dit leidt regelmatig tot verstoringen voor de op de Razende Bol aanwezige dieren.

Bewustmaking

Om deze menselijke verstoring in de toekomst te voorkomen of te minimaliseren hebben Landschap Noord-Holland en de Helderse Vallei een lespakket ontwikkeld om jonge generaties bewust te maken van het unieke en kwetsbare karakter van de Razende Bol. Dit lespakket werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van De Versterking, Ars Donandi en Russell-ter Brugge fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kennismaking van basisschoolleerlingen met het lespakket

Het lespakket vorig schooljaar al geïntroduceerd op een aantal basisscholen in en rondom Den Helder. Dit jaar kwamen daar nog eens vijf basisscholen bij. Het informatieve en interactieve lespakket omvatte onder andere verschillende leuke opdrachten, een dansles en kennismaking met diverse interessante aspecten van de Razende Bol.

Het uitvoeren van een nulmeting om kennis, houding en voorgenomen gedrag te meten

Voordat het lespakket werd geïntroduceerd op deze vijf deelnemende basisscholen voerde het European Tourism Futures Institute (ETFI), in samenwerking met bovengenoemde organisaties, een nulmeting uit om de leerlingen hun kennis, houding en voorgenomen gedrag met betrekking tot het eiland te meten, voordat het lespakket werd afgenomen. De nulmeting is inmiddels afgerond, is door zo’n 118 leerlingen ingevuld en leverde een aantal verrassende resultaten op. Momenteel voert het ETFI de effectmeting uit om te kijken op welke manier het lespakket heeft bijgedragen aan de kennis, houding en het gedrag van de leerlingen met betrekking tot het eiland. Daarnaast gaat er gekeken worden naar hoe het lespakket door de leerlingen is ontvangen.