Is bezoekersdruk een probleem in Nederlandse toeristische steden?

Onlangs lazen we in de media dat inwoners van Europese steden genoeg hebben van toerisme. Bewoners van bijvoorbeeld Amsterdam, Barcelona en Berlijn vinden dat hun leven negatief wordt beïnvloed door  lawaai, overbezetting en andere overlast. Dit kan niet alleen een probleem zijn in grote steden, maar ook in kleinere stedelijke bestemmingen.

Managen van bezoekersdruk in Nederlandse steden

Bezoekersdruk beïnvloedt toekomstig toerisme naar de stad, zowel direct als indirect. Direct omdat een negatieve houding van invloed is op de gastvrijheid van bewoners. Ze kunnen uiteindelijk vijandig tegenover toeristen worden. Indirect, omdat de steun van de bewoners een cruciale factor is voor de duurzame ontwikkeling van toeristische bestemmingen op de lange termijn.

Het perspectief van bewoners op toerisme

Om de levensvatbaarheid en het economisch belang van toerisme te behouden, is het noodzakelijk om toerisme zodanig te ontwikkelen dat rekening wordt gehouden met de irritatie en tolerantie van bewoners. Omdat Leeuwarden in 2018 de titel Culturele Hoofdstad draagt ​​en naar verwachting veel bezoekers trekt, is het belangrijk om te begrijpen hoe bewoners de impact van toeristische ontwikkeling in hun stad ervaren.

Onderzoek naar bezoekersdruk in Leeuwarden en Groningen

Studenten van Stenden Hogeschool doen onderzoek in Leeuwarden en Groningen om vast te stellen in hoeverre bezoekersdruk in de steden kan worden waargenomen. Ze onderzoeken de percepties van bewoners met betrekking tot bezoekersdruk door middel van de ‘Critical Incident Technique’. Daarbij zullen de studenten de emotionele en gedragsmatige reactie van bewoners op de ontwikkeling van toerisme evalueren met behulp van de irritatie- en tolerantieschaal. Deze methode is afgeleid van het PhD-onderzoek van onze toerisme expert Albert Postma.

Vervolg van mogelijk overtoerisme in Nederlandse steden

Als u geïnteresseerd bent in de resultaten van dit onderzoek, mis dan onze volgende blog over bezoekersdruk niet. Onze destinatiemanagement expert, Bernadett Papp, laat u dan kennismaken met de resultaten van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door Tourism Management studenten van Stenden Hogeschool: Demi Datema, Marc Drijver, Ellen Kortekaas, Rianne Holwerda en Karlijn Hadderingh.