Call for papers: De toekomst van het pooltoerisme

Toerisme in de poolgebieden is groeiende en diversifiërend op een manier die veel opzien baart. In 2008, na de meest recente International Polar Year, ontwikkelden twee netwerken aanmoedigingen om samenwerkingen tussen toerisme wetenschappers, mensen uit het werkveld en de gemeenschap te bewerkstelligen. In 2018 hield de International Polar Tourism Research Network haar 6e conferentie in Whitehorse/Dawson City, Canada, en vierde de Thematic Network on Northern Tourism haar 10-jarig bestaan op de University of the Arctic Congress in Oulu, Finland.

Scenario’s voor toerisme in de Arctische en Atlantische gebieden

Tijdens beide evenementen werd duidelijk dat deze internationale netwerken belangrijke platformen zijn en dat zij ruimte creëren voor dialogen, voor terugblikken en voortgaande discussies over onderzoek en studiebeurzen. Zij leggen de nadruk op het waardevolle werk dat wordt gedaan, en wat niet uitgevoerd had kunnen worden zonder hun bestaan. De reikwijdte van deze speciale uitgave is het pad dat voor ons ligt. Door het gebruiken van het gepresenteerde onderzoek tijdens beide evenementen, evenals het delen van deze open ‘call for papers’, hopen wij een aantal scenario’s te kunnen verstevigen voor de komende 10 jaar of meer voor het toerisme in de Arctische en Antarctische gebieden.

Waar zal het toerisme zijn in 2030?

Het doel van deze speciale uitgave is om onze blik te richten op de toekomst. We weten waar toerisme studiebeurzen en planning en bestuur vandaag de dag is gezeten, en waar ze zijn geweest. Dus, waar zal het toerisme zijn in, laten we zeggen het jaar 2030? Dit specifieke jaar is gelijkgesteld met de doelen die geformuleerd zijn in de Verenigde Naties haar Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, en met de prioriteiten van zowel het huidige Finse voorzitterschap van het Arctic Council (2017-2018) en de recente Oulo Declaration van de University of the Arctic, welke toerisme expliciet benoemen.

Het aanbieden van toeristische belevingen van de toekomst

In deze speciale uitgave hopen wij de nadruk te leggen op theoretische en conceptuele bijdragen, maar willen wij ook voorzien in empirische en toegepaste inzichten voor mensen uit het ‘werkveld toerisme’. Juist zij bieden de klantbelevingen van de toekomst aan. Natuurlijk hopen wij dat dit alles gebaseerd gaat worden op betrouwbare strategische besluitvorming, waarin zowel duurzaamheid en innovatie in ogenschouw worden genomen.

De redactie van de speciale uitgave moedigt inzendingen aan met de volgende toekomstgerichte onderwerpen:

 • Klimaatverandering (zoals dynamische landschappen/bevroren landschappen, migratiepatronen van bepaalde diersoorten, etc.)
 • Cruise toerisme
 • Uitdagingen voor ontwikkeling (voor infrastructuur, gemeenschappen, etc.)
 • “Nieuwe” kwesties in seizoensgebondenheid
 • “Overtoerisme”
 • Toegenomen stedenbouw
 • Veranderingen in toeristische belevingen/gedrag (in relatie tot sociale media, technologie, etc.)
 • Groeiende markten en aangelegenheden m.b.t. beleid/ontwikkelingen
 • Rechten van inheemse volkeren en verzoening

Gastredacteuren

Deze speciale uitgave zal worden geredigeerd door Pat MaherMarisol Vereda en Suzanne de la Barre (Vancouver Island University). Voor meer informatie, neem contact op met de gastredacteur.

Soorten artikelen

Het tijdschrift erkent dat schrijven over de toekomst op verschillende manieren kan worden gedaan. Daarom accepteren wij een verscheidenheid aan artikelen met diverse opmaken en die meerdere zienswijzen op de toekomst laten zien. Deze omvatten:

Onderzoeksartikelen bevatten meestal tussen 5.000 en 7.000 woorden (inclusief referenties) en met een titel van niet meer dan acht woorden. Artikelen mogen empirisch, toegepaste case studies of een conceptueel kader bevatten. Alle artikelen worden twee keer anoniem bekeken en kritisch beoordeeld.

Viewpoint artikelen zijn artikelen waar de inhoud afhankelijk is van de schrijver zijn of haar zienswijze en interpretatie. Dit zijn ook journalistieke stukken. Deze artikelen worden meestal geschreven door het werkveld en zijn doorgaans tussen de 2.000 en 4.000 woorden in lengte (inclusief referenties).

Artikelen worden beoordeeld door een lid van de redactie voor begeleiding en verbetering. Artikelen moeten voldoen aan de indieningsrichtlijnen van het tijdschrift.

Belangrijkste deadlines:

 • Indienen van abstracts 22 oktober 2018
 • Feedback naar schrijvers 5 november 2018
 • Indienen van artikelen 18 januari 2019
 • Besluiten en bewerkingen 18 maart 2019
 • Herindiening 3 mei 2019

Datum van publicatie: Wij streven naar een speciale uitgave volume 5, uitgave 3. Artikelen die ontvangen zijn zullen eind 2019 zowel online als in de speciale uitgave gepubliceerd worden.

Abstracts moeten niet meer dan 400 woorden bevatten, moeten voldoen aan de doelstellingen van het tijdschrift en een duidelijke nadruk leggen op de toekomst van het pooltoerisme.