De kracht van academisch onderzoek voor de toekomst van toerisme

Om wetenschappelijk bewezen inzichten voor de toekomst voor toerisme en recreatie te creëren, is samenwerking met het onderwijs nodig. Samen met docenten en studenten van de opleiding Tourism Management van Stenden Hogeschool dragen wij bij aan de ontwikkeling van academische kennis voor de sector. Hierdoor kan de sector inspelen op problemen, trends en ontwikkelingen.

We onderzoeken samen met het onderwijs 4 toerisme en recreatie onderwerpen:

  • Sekstoerisme als onderdeel van een democratie en toeristische ontwikkeling
  • De impact van geopolitiek op toerisme
  • Natuurgebied het Vechtdal als vrijetijdslandschap
  • Exploitatie van een museum op een afgelegen locatie in Groningen

We geven alvast een tipje van de sluier over de inhoud van de onderzoeksprojecten.

Duurzame democratieën en sekstoerisme

Voor veel landen is sekstoerisme een belangrijke inkomstenbron. Dit varieert van land tot land, maar veruit alle regeringen zijn actief in toerisme en de duurzame ontwikkeling ervan. Door het concept “duurzame democratie” te verbinden aan sekstoerisme ontstaan de volgende vragen die beantwoord moeten worden:

  • Hoe wordt sekstoerisme gebruikt als een ontwikkelingsmiddel in een land of regio?
  • En waarom kan sekstoerisme beschouwd worden als onderdeel van een democratie en ontwikkelingsstrategie?

De veiligheid van toerisme bestemmingen

Studenten brengen de samenhang tussen sociale cohesie, governance en geopolitieke instabiliteit van toeristische bestemmingen en landen in beeld. Hiervoor is het leggen van een link tussen geopolitieke instabiliteit en toerismestromen noodzakelijk. Maar ook het in kaart brengen van risicokwalificaties van toeristische bestemmingen. Daarnaast is inzicht nodig in de toerisme organisaties die deze kwalificaties hanteren.

Het verbinden van een landschap en vrijetijd

Het Vechtdal is al jaren in trek bij toeristen en recreanten als fiets- en wandelgebied. De toeristisch-recreatieve sector is dan ook een belangrijke motor voor de werkgelegenheid, levendigheid en leefbaarheid in het gebied. Het Vechtdal wordt gaandeweg een ‘vrijetijdslandschap’, waar landschap en vrijetijd met elkaar verbonden zijn. Het is dan ook de verwachting en ambitie om dit gebied verder als vrijetijdslandschap te ontwikkelen.

Aantrekkelijk regionaal museum

Is het haalbaar om een museum in een kleine plaats in Groningen te beginnen die ook mensen van buiten de regio Groningen aantrekt? Om deze vraag te beantwoorden, onderzoeken studenten de volgende punten:

  • Vraag- en aanbodkant
  • Draagvlak vanuit de maatschappij
  • Aanvulling op het bestaande aanbod in de regio
  • Potentiële concurrentie voor het bestaande aanbod

De onderzoeksresultaten worden ongeveer over twee maanden gepresenteerd in één van onze volgende blogs. In de tussentijd mag u gerust contact met ons opnemen wanneer u tegen een toeristisch probleem aanloopt die vanuit een academisch perspectief onderzocht dient te worden.