De (on)balans tussen groeiend toerisme en plaatselijke gemeenschapsontwikkeling

Vanuit het perspectief van duurzame toerismeontwikkeling, is de betrokkenheid vanuit de gemeenschap sinds gedurende de jaren 1980 de belangrijkste criteria. Toerisme kan alleen duurzaam zijn als de belangen van de toeristen (kwaliteit van de ervaring), de toerisme industrie (kwaliteit van kansen) en de lokale gemeenschap (kwaliteit van leven) in een samenhangende context worden overwogen.

Economisch perspectief van toerisme

Vandaag de dag benaderen de meeste bestemmingen toerisme vanuit een economisch perspectief. In deze context is het belangrijkste doel van toerisme haar economische waarde en de directe relatie met economische groei, werkgelegenheid en winst. Aan de andere kant zou toerisme vooral moeten focussen op menselijke waarden en haar bijdrage aan menselijke ontwikkeling.

Lokale bevolking vs. Toerisme

Terwijl deze twee onderwerpen beschouwd kunnen worden als de uiteinden van een continuüm, lijkt het erop dat, met de massale groei van het internationale toerisme in de laatste jaren, de veerkrachtigheid van bestemmingen op het spel staat, en dat de kijk op toerisme geleidelijk verandert in het voordeel van het laatstgenoemde onderwerp. Mensen komen in opstand tegen toerismeontwikkeling. De kritiek op internationale corporaties (zoals vliegvelden en vliegtuigmaatschappijen) die de regels van het spel bepalen neemt steeds meer toe, en de weerstand van de lokale bevolking met betrekking tot toeristen die hun stad, dorp of hun eigendommen onder de voet lopen is groeiende. De lokale bevolking komt zelfs steeds meer in opstand tegen de festivalisatie van hun leefomgeving.

In juni 2019 organiseren wij een conferentie voor de internationale leden van het ICNT-netwerk. Hier zullen zij:

  • Voorbeelden van balans of onbalans tussen toerismegroei en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen in verschillende plaatsen delen en bediscussiëren
  • Leren hoe er op tijd geanticipeerd kan worden op een dreigende onbalans
  • Bespreken hoe balans in stand kan worden gehouden of hoe onbalans voorkomen kan worden om te zorgen voor veerkrachtigheid en de bijdrage aan duurzame toerismeontwikkeling zoals het bedoeld is.

Registratie voor het ICNT-netwerk leden is hier mogelijk.