De toekomst van ervaringsreizen: oproep voor papers

Het reisgedrag van de steeds meer ervaren toeristen van vandaag verandert voortdurend. Er is een groeiende vraag naar meer betekenisgevende en transformationele ervaringen, evenals meer meeslepende en persoonlijke interacties met lokale gemeenschappen. Met de opkomst van ervaringsreizen, betreedt de belevingseconomie de derde generatie in de richting van transformatieve ervaringen.

Voldoen aan veranderende eisen

Toeristische organisaties en DMO’s zullen zich aan veranderingen in de industire moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veranderende vraag om concurrerend te blijven. De meeste bestaande studies hebben een retrospectief karakter. Wij zijn op zoek naar meer prospectieve benaderingen met het speciale nummer van ons Journal of Tourism Futures.

Een beter begrip van de toeristische vraag van morgen

Deze speciale uitgave onderzoekt het veelzijdige reisgedrag van de steeds meer ervaren toeristen. Het heeft als doel toekomstperspectieven te bieden met betrekking tot veranderingen in de vraag met het groeiende belang van ervaringsreizen. De speciale uitgave is ook bedoeld om inzichten te verschaffen aan professionals uit de toeristische sector. De uitgave biedt ondersteuning bij strategische beslissingen met het oog op duurzaamheid op de lange termijn en concurrentievermogen van bestemmingen.

Suggesties en onderwerpen met een toekomstperspectief kunnen zijn:

  • Ervareingsreizen
  • Positieve psychologie
  • Derde en vierde generatie van de ‘experience economy’
  • Impact van technologie op productie en consumptie van ervaringen
  • Impact van ervaringsreizen op de gastgemeenschap
  • Socialiteit in ervaringsreizen
  • Wellnesservaringen

Inzenden van papers

Dit speciale nummer wordt uitgegeven door Sabrina Seeler en Heike Schänzel van de Auckland University of Technology, Nieuw-Zeeland. We accepteren diverse papers die verschillende toegangspunten voor de toekomst weergeven. Stuur uw samenvatting voor 28 september 2018 en uw volledige paper voor 18 januari 2019.