Een toekomstbestendige toeristische organisatie in de provincie Drenthe

Hoe kunnen we de hedendaagse toerist op een eigentijdse manier bereiken en voorzien van de gewenste informatie? Dit is een vraag waar diverse Nederlandse regio’s mee worstelen waaronder de provincie Drenthe. CELTH heeft in samenwerking met ETFI en het NHTV een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om tot een samenwerkingsstructuur te komen op het gebied van toeristische informatie en communicatie in de provincie Drenthe. De onderzoekers hebben zich gericht op de bestaande organisaties op het gebied van toeristische informatie en communicatie. Hierdoor komen de verschillende gremia als Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe, het Drenthe Internet Platform, de gebiedscoördinatoren en de lokale stichtingen optimaal tot hun recht.

Toeristische informatievoorziening in de provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft een aantal doelen voor ogen om de informatie en communicatie in de toekomst beter te stroomlijnen. Drenthe wil minder versnippering van informatieverstrekking en meer inspelen op de wensen van de bezoeker. Hierdoor wordt meer herhaalbezoek gestimuleerd en een betere koppeling gelegd tussen product, promotie en doelgroep. Wanneer deze doelen behaald worden, zullen er meer overnachtingen in Drenthe plaatsvinden wat resulteert in een hogere omzet van toerisme in Drenthe. Ook kan Drenthe een sterkere marktpositie ten opzichte van andere provincies behalen. Meer efficiency en een duurzame toekomstbestendige organisatie is het uitgangspunt.

Drenthe model 2020

Om voor het jaar 2020 de toeristische informatievoorziening in Drenthe te optimaliseren, hebben ETFI onderzoekers Bertus van der Tuuk en Tim Verver in samenwerking met het NHTV een passend organisatiemodel voor toeristische informatievoorziening in Drenthe ontwikkeld. Ook is er een “roadmap” uitgestippeld. Dit realisatiepad stelt een nieuwe structuur van samenwerking tussen verschillende stakeholders vast. Tijdens het Recreatiecongres Drenthe op 1 december a.s. lichten de onderzoekers de resultaten toe.

Drenthe op de internationale bucketlist

Het Recreatieschap Drenthe houdt jaarlijks een Recreatiecongres voor ondernemers, beleidsmakers en toeristische organisaties in de provincie Drenthe. Het thema van dit jaar, het 32e Recreatiecongres, is internationaal toerisme. De groei van internationale toeristen in Drenthe en Ooststellingwerf is ingezet, maar hiervan profiteren gaat niet vanzelf. Daarvoor is inzicht in deze complexe markt essentieel. Wat vindt de internationale toerist belangrijk en wat moeten we doen om op de vakantie bucketlist te komen? Een oud NOS-correspondent uit China, een Duitse journaliste en een marketing consultant van NBTC Holland Marketing nemen de gasten mee naar de belevingswereld van de internationale toerist.