ETFI versterkt LF2018’s legacy tijdens Knowledge2018 pop-up café

In 2014 werd Knowledge2018 opgericht. Het is een netwerkplatform dat onderwijs en jongeren aan LF2018 projecten en activiteiten verbindt ten gunste van een vitalere regio. ETFI participeert in één van de georganiseerde Knowledge2018 pop-up cafés georganiseerd door Knowledge2018.

Om meer structureel van het jaarlange evenement te profiteren, dragen projecten en evenementen van LF2018 bij  aan de gekozen legacy-thema's (5E's):

  • Ecologie: om duurzaamheid en biodiversiteit te stimuleren
  • Empowerment: om gemarginaliseerde groepen te begunstigen en groepen met minder macht in de samenleving, waaronder ook studenten en jongeren)
  • Entrepreneurship:  om ondernemerschap te stimuleren en ondernemend zijn
  • Experience: om bewoners en bezoekers een unieke ervaring te geven, wat meer bezoekers zal aantrekken en meer aandacht voor de regio zal genereren
  • Europa: om Europese netwerken en samenwerking te stimuleren

Gedurende het jaar, beschikt LF2018 over ongeveer 60 hoofdevenementen en 600 gemeenschapsevenementen.

Multidisciplinaire brainstorm workshop

Het Knowledge2018 pop-up café is een multidisciplinaire brainstorm workshop waarbij idealiter een zo divers mogelijke groep van studenten, professionals, vrijwilligers, ambtenaren, toekomstige begunstigden van de toekomstige ontwerpen deelnemen. Het doel is om LF2018 gerelateerde projecten en hun nalatenschap binnen twee uur te stimuleren. Er worden innovatieve ontwerpideeën en -oplossingen bedacht voor specifieke LF2018 gerelateerde ontwerpmogelijkheden, een specifieke casus of vragen van de betrokken partnerorganisatie. Dit is ook bedoeld als startpunt voor studentenprojecten en nieuwe partnerschappen. Netwerkmogelijkheden, co-creatie, empowerment en wederzijds leren zijn verbonden thema's die de workshops bieden.

Meer dan 400 deelnemers

Eind 2017 waren er zeventien Pop-Up Cafés georganiseerd met partners zoals Fries Museum, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Limor, Friesland College, Friese Poort, Nordwin College, Van Hall Larenstein en Universiteiten Vecht Wereld Hunger Stenden. Meer dan 400 studenten, vrijwilligers, professionals, ondernemers, ambtenaren en toekomstige begunstigden en anderen, namen tot nu toe deel. Zij leerden van elkaar, netwerkten, co-creëerden en selecteerden samen oplossingen. Dit resulteerde in en beïnvloedde vele (studenten)projecten, nieuwe verbindingen en veel plezier, wat creatief denken ook stimuleert.