ETFI werkt mee aan een adviesrapport UNWTO over bezoekersdruk in steden

Op 17 en 18 seotember 2018, presenteerde ik, samen met Sandra Carvao en Ko Koens, het handboek “Overtourism”? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions. Dit handboek is geschreven door Albert Postma, Bernadett Papp en Ko Koens en bewerkt door Sandra Carvao en Diana Oliviera. De tekst is gebaseerd op twee projecten die zich richtten op ‘visitor pressure’ (bezoekersdruk). Deze projecten zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen UNWTO, CELTH, Breda Hogeschool en NHL-Stenden ETFI.

Negatieve gevolgen van toerisme in steden

De geschiedenis van deze projecten dateert van een aantal jaren geleden. In 2013 rondde ik mijn PhD-studie naar inwoners en hun beleving van toerisme in hun leefomgeving af. In deze studie lag de focus op inwoners hun persoonlijke negatieve ervaringen met toerisme. Gedurende 2013-2014 begon de media steeds meer te schrijven over de negatieve gevolgen van toerisme in verschillende Europese steden. ETFI zag dit als een ‘early warning signal’ en een opkomende kwestie en startte een pilotstudie in Riga, Berlijn en Amsterdam. Deze projecten waren gebaseerd op mijn aanpak en de resultaten van mijn PhD-traject.

De start van een nieuw project

ETFI kreeg de mogelijkheid om de resultaten hiervan te presenteren in een keynote presentatie tijdens de ‘Futures Day’ op de ITB in Berlijn. In overleg met Hans Dominicus, toenmalig directeur van CELTH, besloten we om een Europees CELTH-project op te starten over dit thema. De keynote in maart 2015 was een succes en door Dominicus zijn netwerk in European Cities Marketing (ECM), kregen wij de mogelijkheid om een onderzoek te starten in opdracht van de DMO’s van Kopenhagen, Berlijn, München, Barcelona, Lissabon en Amsterdam. Deze studie werd geleid door mij en Ko Koens.

Vervolgonderzoek

Een jaar nadat dit project was afgesloten kreeg het een vervolg met 5 Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen), Tallinn en Salzburg. Tijdens dit tweede onderzoek speelde Bernadett Papp een grote rol. Zij breidde het desk research uit, voerde alle expert interviews en werkte mee aan de analyse en de rapportage van het project. Momenteel wordt de definitieve versie geschreven door mij, Papp en Koens.

Downloadbare UNWTO handboek

Onder leiding van Menno Stokman, opvolger van Dominicus als directeur van CELTH, werd de belangstelling van UNWTO in uitvoering gebracht in begin 2018. CELTH en UNWTO kwamen overeen dat de belangrijkste resultaten van beide onderzoeksronden gepubliceerd zouden worden als UNWTO handboek. Een intens proces van selecteren, herschrijven en bewerken resulteerde in een UNWTO boek die werd gelanceerd op 18 september op de zevende ‘UNWTO Global Summit’ gericht op stedelijk toerisme. Het boek is nu downloadbaar.

Duurzame routekaart voor stedelijk toerisme

Het boek geeft een introductie van het begrip ‘overtoerisme’ en bespreekt inwoners’ kijk op het probleem. Het boek onderzoekt hoe toerisme bestuurd kan worden in stedelijke bestemmingen zodat zowel inwoners als bezoekers hier profijt van hebben. Het legt elf strategieën en 68 maatregelen voor om bezoekersgroei te begrijpen en te besturen. Het handboek eindigt met een hoofdstuk geschreven door Ian Yeoman over de krachten in onze maatschappij die toekomstige ontwikkelingen in het stedelijk toerisme zullen drijven.

De tweede editie van het handboek

In de tussentijd is de voorbereiding voor een tweede editie van het handboek in gang gezet. Dit handboek geeft een aantal case studies. Kleine en grote steden presenteren het probleem van ‘overtoerisme’ in hun stad en de maatregelen die zij nemen, daarbij gebruikmakend van de strategieën en maatregelen die besproken zijn in de eerste editie van het handboek. Cases welke besproken zullen worden zijn Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Besalu, Cambridge, Dubrovnik, Edinburgh, Favelas, Gent, Hangzhou, Londen, Luzern, Macau, New York, Oaxaca en Praag.

Nieuwe studie in samenwerking met internationale instituten

Als laatste, de CELTH partners in Breda (BUAS) en Leeuwarden (ETFI) werken samen met een aantal internationale instituten (Lund University in Zweden, University of Brighton in Verenigd Koninkrijk en Ostelea School of Tourism and Hospitality in Spanje) in een studie gericht op ‘overtoerisme’ in stedelijke-, landelijke- en kustgebieden, eilanden, erfgoedplaatsen en attracties. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement en wordt afgerond in november 2018.