Heeft het aantal toeristen in Europese steden een onhoudbaar niveau bereikt?

Om bij te dragen aan moderne academische prestaties zodat ​​wereldwijde uitwisseling van kennis mogelijk wordt gemaakt, organiseerde het European Scientific Institute (ESI) haar jaarlijkse conferentie in Praag. Tijdens de conferentie sprak Bernadett Papp, expert op het gebied van gebiedsontwikkeling, over het probleem van overtoerisme in Europese steden.

Bezoekerdruk in Europese bestemmingen

De groei van toerisme gebeurt niet alleen in Praag, maar wordt ook waargenomen in andere populaire steden in Europa. Overtoerisme is een fenomeen dat:

  • gemeenschappen verstoort
  • culturele erfgoedbestemmingen in gevaar brengt
  • schade toebrengen aan de ervaring van zowel reizigers als inwoners

Ontwikkeling van overtoerisme

Overheid, verkeersbureaus en cruisemaatschappijen moedigden de groei van toerisme aan zonder na te denken over de gevolgen hiervan. Slechts enkelen in de reisindustrie erkenden het feit dat  toerisme de lokale bewoners en de bestemming zelf negatief kan beïnvloeden. Na een reeks incidenten waarbij boze inwoners protesteerden tegen een toenemend aantal bezoekers naar hun steden, werden langzaam maar zeker degenen die de leiding hadden gedwongen om de kwestie eindelijk aan te pakken.

Scenarioplanning om grip te krijgen op overtoerisme

Bernadett richtte zich op de meest belangrijkste resultaten van onze bezoekersdrukprojecten en het gebruik van scenarioplanning en strategisch vooruitzien in gebiedsontwikkeling. De toepassing van scenarioplanning als instrument in de toeristische sector is vrij zeldzaam. Het kan dus worden beschouwd als een innovatieve benadering in de planning en ontwikkeling van toerismebeleid. Bernadett kreeg de gelegenheid om verschillende unieke maatregelen en strategieën te presenteren. Deze kunnen beleidsmakers en andere relevante organisaties helpen bij het voorbereiden en beheren van de onzekerheden van de toekomst. Daarmee kunnen ze overtoerisme overwinnen.

12e International Scientific Forum brengt onderzoekers en sector bij elkaar

Het European Scientific Institute is een wereldwijd academisch platform dat samenwerkt met tal van universiteiten en academische centra van over de hele wereld. De multidisciplinaire conferentie die plaatsvond in Praag bracht onderzoekers uit verschillende landen samen zoals Jordanië, Kroatië, Roemenië, Libanon, Verenigde Staten, Turkije en Nederland. Ze organiseren wetenschappelijke conferenties, fora, workshops en gezamenlijke projecten die verschillende academische disciplines vertegenwoordigen.