Hoe effectief zijn excursies in het waddengebied?

Van Den Helder tot aan Termunterzijl organiseerden lokale ondernemers, natuurorganisaties, regionale marketingorganisaties en Waddenoverheden allerlei belevingsactiviteiten tijdens de Dag van het Wad. Zo vierde men dat de Waddenzee op 26 juni 2009 de werelderfgoedstatus had verkregen. Maar om bezoekersstromen naar het noordelijk kustgebied structureel te stimuleren, is meer kennis nodig van de motieven en behoeftes van de potentiële wadliefhebbers. ETFI gaat deze zomer meten hoe effectief de wad- en werelderfgoedexcursies zijn die door de Waddenvereniging worden aangeboden.

Werelderfgoedstatus stimuleert samenwerking

De hoge verwachtingen over het positieve effect van de werelderfgoedstatus op het toerisme in het waddengebied werden aanvankelijk niet waargemaakt. De bekendheid met de werelderfgoedstatus onder bewoners en bezoekers bleef een tijd lang laag. De natuur van de Waddenzee bleek voor grote groepen bezoekers, zeker die op de eilanden, geen hoofdrede voor een bezoek. Dus bleef een toename van het aantal toeristen uit. De status inspireerde wel tot samenwerking. Lokale ondernemers begonnen samen met natuurorganisaties producten te ontwikkelen die de bezoeker in staat stelde kennis te maken met de unieke waarden van het werelderfgoed Waddenzee.

Onuitputtelijke creativiteit

Over het aanbod van belevingsactiviteiten in het waddengebied hoef je je geen zorgen te maken. Lokale ondernemers, bewoners en vertegenwoordigers van natuurorganisaties willen samenwerken en beschikken over een onuitputtelijke bron van creativiteit om de soms weerbarstige waddennatuur voor de bezoeker aanschouwelijk te maken. Opmerkelijk is wel dat, ondanks de lange traditie van natuurexcursies in het waddengebied –vanaf 1972 organiseert de Waddenvereniging bijvoorbeeld al wadexcursies op Terschelling-, kennis omtrent het effect van deze excursies bij de deelnemers niet of nauwelijks aanwezig is. Ook is onbekend of het huidig aanbod wel aansluit bij de behoeftes van de bezoekers aan het waddengebied. Om in deze kennislacune te voorzien, nemen wij de bezoekers van het waddengebied en de deelnemers aan de verschillende natuurexcursies onder de loep.

Duurzame toerisme strategie 

De drie waddenlanden Nederland, Duitsland en Denemarken hebben vastgesteld dat een duurzame toerisme strategie de volgende elementen moet bevatten:

  • Samenwerking tussen de verschillende stakeholders
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van de natuurwaarden
  • Toerisme van een hoge kwaliteit met een lage impact
  • Bijdragen aan de regionale ontwikkeling

Optimale afstemming van vraag en aanbod met betrekking tot de producten die voor de werelderfgoedbestemming Waddenzee worden gecreëerd, is daarbij onmisbaar. Ons onderzoek gaat daar een bijdrage aan leveren. In de herfst maken we de eerste resultaten bekend.