Hoe effectief zijn natuurexcursies in het waddengebied?

Meer dan de helft van de bezoekers aan de Waddeneilanden heeft één of meerdere keren deelgenomen aan een natuurexcursie. Dat blijkt uit een onderzoek dat het European Tourism Futures Institute in opdracht van de Waddenvereniging heeft verricht.

Voorkeur actieve natuurexcursies

Vooral excursies waarbij lopend of varend de uitgestrektheid en weidsheid van het wad ervaren kan worden, hebben de voorkeur. Deelnemers aan excursies van de Waddenvereniging zijn over het algemeen zeer tevreden en men is zich meer bewust van het unieke karakter en de kwetsbaarheid van de waddennatuur.

Geen inzicht in effect van waddenexcursies

In de loop der tijd heeft zich een breed aanbod aan excursies in het waddengebied ontwikkeld. De Waddencentra op de eilanden, terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, ondernemers en de Waddenvereniging organiseren tal van activiteiten waarbij bezoekers kennismaken met de unieke waddennatuur. Ondanks deze lange geschiedenis, de Waddenvereniging organiseert al meer dan 30 jaar wadexcursies op de waddeneilanden, en het brede aanbod is het effect van al deze belevingsactiviteiten nooit goed onderzocht. Ook bestaat er nauwelijks een beeld van de wensen en behoeftes van de potentiele deelnemers.

Activiteiten ondernomen door eilandtoeristen

In de zomer van 2017 zijn op alle Waddeneilanden enquêtes afgenomen. Uit de antwoorden blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (56%) wel eens deelgenomen heeft aan een excursie. Het liefst gaat men lopend of varend het wad op om te genieten van het waddenlandschap en iets te weten te komen over de waddennatuur. Specifieke vogelkijkexcursies of plantenwandelingen zijn minder populair. Ook spirituele activiteiten (yoga op een wadplaat) of actief bezig zijn scoren minder hoog. De meeste respondenten geven de voorkeur aan een excursie die tussen de twee en vier uur duurt en men is bereid daar een bedrag tussen de 15 en 20 euro voor te betalen.

Uniekheid en kwetsbaarheid van de Waddenzee

Deelnemers aan de werelderfgoedexcursies van de Waddenvereniging zijn over het algemeen zeer tevreden. Deelname aan de excursie heeft bijgedragen aan hun kennis over het waddengebied. Ook is men zich meer bewust van het unieke karakter van het Werelderfgoed Waddenzee en de kwetsbaarheid van de waddennatuur. Ruim 85% van deze respondenten geeft aan dat deelname aan een excursie heeft bijgedragen aan de wens om het waddengebied vaker te bezoeken.

Duurzame ontwikkeling waddentoerisme

Hoewel strand, duinen en kwelders de meest favoriete plekken van de eilandgangers zijn en men het liefst over het eiland wandelt en fietst, kan uit de resultaten van dit onderzoek worden afgeleid dat wadexcursies bijdragen aan herhalingsbezoek, en daarmee aan de duurzame ontwikkeling van het waddentoerisme.

Bent u geïnteresseerd om meer onderzoeksresultaten van dit onderzoek in te zien? Neem contact op met onze Waddenzee-expert Hans Revier.