Hoe kan de food & beverage kwaliteit op veerboten worden verbeterd?

Elk jaar voert onze data analist, Ben Wielenga, een klanttevredenheidsonderzoek uit onder passagiers aan boord van de veerdiensten van en naar Ameland en Schiermonnikoog. Eén van de onderdelen die tijdens het onderzoek van dit jaar is meegenomen, zijn cateringfaciliteiten aan boord. Hoewel dit aspect over het algemeen gemiddeld tot boven gemiddeld scoort, geven passagiers toch vaak feedback en aanbevelingen om de verschillende voedsel- en drankendiensten aan boord te verbeteren. Ben voerde een diepgaand onderzoek uit en onderwierp de kwaliteit van dit onderdeel aan een grondig onderzoek.

Focus van het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd van september tot en met november 2017 en leverde ons de volgende inzichten op:

  • Algemene gebruik van cateringfaciliteiten aan bood van passagiersdiensten
  • Belangrijkheid van deze diensten aan boord van de veerdiensten van Wagenborg
  • Producten en bijbehorende geleverde diensten die door passagiers aan boord zijn aangeschaft
  • Tevredenheid van passagiers ten opzichte van de aangeschafte producten en diensten
  • Producten en diensten die door passagiers worden aangemerkt als ontbrekend in het assortiment
  • Manier waarop Wagenborg deze ontbrekende producten en diensten mag aanbieden

Het proces van het klanttevredenheidsonderzoek

Tijdens het 3 maanden durende veldwerk hebben medewerkers van de catering aan boord vragenlijsten uitgedeeld aan passagiers op beide veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog. Op de veerdienst van en naar Ameland hebben in totaal 173 respondenten een vragenlijst ingevuld. Op de veerdienst van en naar Schiermonnikoog werden 591 ingevulde vragenlijsten verzameld. Ben heeft alle data geanalyseerd en een rapport geschreven voor Wagenborg Passagiersdiensten. Door middel van dit onderzoek bieden wij de organisatie waardevolle onderzoeksresultaten en aanbevelingen om de kwaliteit van hun voedsel- en drankendiensten op de veerboten te verbeteren