Hoe kan de toeristische sector meer aandacht besteden aan sociale waardering van dieren en natuur?

Mensen reizen de hele wereld over om bijzondere en iconische wilde dieren in verafgelegen natuurgebieden te zien. Veel toeristisch onderzoek richt zich dan ook op het belang van wildlife tourism voor natuurgebieden. Maar hoe zit het met het belang van dieren en de band met de Nederlandse natuur?

Alledaagse dieren versterken band met de natuur

Uit het promotieonderzoek van onze toerisme expert Akke Folmer blijkt dat zowel bijzondere als gewone alledaagse dieren in Nederland de band met de natuur versterken. Dit werkt dichtbij huis echter heel anders dan in vakantiebestemmingen. Dieren dichtbij huis, zoals in stadsparken, landgoederen, bossen en weilanden, vormen meestal niet de hoofdattractie. Ze versterken wel de band met de natuur onder een breed publiek.

Rol van dieren in maatschappij

De verhitte discussies omtrent dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen, de terugkomst van de wolf en herintroductie van edelherten en wilde zwijnen in het Drents-Friese Woud laten zien dat dieren een steeds belangrijkere rol innemen in de Nederlandse maatschappij.

Groter draagvlak voor natuurbescherming?

Voor het behouden en vergroten van draagvlak voor natuurbescherming is het hoog tijd om meer aandacht te geven aan de meningen en perspectieven van het gewone publiek. Om draagvlak voor natuurbeheer te verhogen, dient de sociale waardering van dieren en natuur, naast de ecologische en economische waardering, meegewogen te worden in natuurbeleid.

ETFI maakt uw natuurbeleid toekomstbestendig

Wilt u als overheidsinstantie of natuurorganisatie de sociale waardering van dieren en natuur in uw natuurbeleid opnemen? Akke Folmer, onze expert in mens-natuur relaties, kan u hierin ondersteunen. Lees alvast meer over hoe dieren de band met de natuur versterken in haar meest recente onderzoek.