Hoe nieuw beleid toerisme in het Duitse waddengebied heeft veranderd

Het waddengebied is van onschatbare waarde voor huidige en toekomstige generaties. Onze Waddenzeespecialisten hebben tal van onderzoeksprojecten op het gebied van gebiedsontwikkeling uitgevoerd. Ze hebben hun kennis ingezet om ervoor te zorgen dat het waddengebied een veerkrachtigere toeristische bestemming wordt. In deze blog geven we u een beeld van hoe toerisme in het Duitse deel van het waddengebied zich heeft ontwikkeld.

Geschiedenis van het waddengebied

Eeuwen geleden was het waddengebied één van de rijkste van Europa. Het vasteland werd gedurende de eeuwen ingepolderd om het land tegen de invloeden van de zee te beschermen en om land te ontginnen voor het produceren van gewassen en weidegronden. Vanuit de aan de kust gelegen stadjes werd visserij bedreven en onderling handel gedreven. Dit zorgde ervoor dat veel mensen zich in dit gebied vestigden. Er wordt zelfs beweerd dat het waddengebied vroeger overbevolkt is geweest.

Het Duitse waddengbied

Maar waar het Duitse vasteland zich de afgelopen decennia door de invloed van verschillende negatieve factoren in traditionele sectoren een ander gebruik van land eigen heeft gemaakt, is het Nederlandse vasteland van het waddengebied achtergebleven en verkeert ze nu min of meer in een impasse. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw heeft het landgebruik op het Duitse vasteland in het waddengebied zich steeds meer toegespitst op het ontwikkelen van grootschalig toerisme en recreatie. Dit als antwoord op de effecten die opspeelden in de van oudsher traditionele sectoren als landbouw en visserij.

Noodzaak om op andere sectoren te focussen

Veel bedrijven werden gedwongen om naar andere manieren van bedrijfsvoering te kijken vanwege:

  • Toenemende effecten van de specialisatie in monoculturen
  • Mechanisering
  • Schaalvergroting
  • Overbevissing
  • Nieuwe regels en verordeningen voor landbouw en visserij
  • Eenzijdige oriëntatie op een specifieke sector

Kleine en middelgrote boerenbedrijven konden in toenemende mate niet meer het hoofd bieden aan de toenemende concurrentie en de veranderingen, waardoor veel van deze bedrijven leeg kwamen te staan. Dit zorgde ervoor dat meer en meer belanghebbenden de noodzaak zagen om de transitie te maken naar een andere, nieuwe en winstgevendere sector, in dit geval de toerisme- en recreatiesector, die rond deze tijd belangrijker werd.

Toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het Duitse waddengebied

De Duitse havenplaatsen en het achterland werden omgetoverd tot toeristische badplaatsen voor voornamelijk de arbeidersklasse. Deze dienden als tegenhanger van de dure bestemmingen gelegen op de Duitse Waddeneilanden. Norden-Norddeich is aan deze vasteland kust verreweg de drukst bezochte bestemming. Deze plaats met hooguit 25,200 inwoners ontvangt jaarlijks circa 300,000 toeristen die goed zijn voor 1,7 miljoen overnachtingen.

Toeristische innovatie en ontwikkeling

Met behulp van de lokale bevolking, een door de lokale overheid aangestelde toerismeontwikkelaar en de lokale overheid zelf, zijn hier in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw veel verschillende faciliteiten ten behoeve van het stimuleren van toerisme en recreatie ontwikkeld. Zo werden boeren aangemoedigd om campingfaciliteiten te ontwikkelen zoals bungalowparken, bed & breakfasts,  restaurants, een recreatiecentrum en diverse sportfaciliteiten. De opbrengsten die deze belanghebbenden met hun activiteiten ophaalden, werden geïnvesteerd in een fonds. Met dit fonds werd een toerismeorganisatie opgezet om Norden-Norddeich en de achterliggende regio bij een breder publiek bekend te maken. Vandaag de dag is Norden-Norddeich een volwaardige bestemming met een rijk scala aan toeristisch-recreatieve activiteiten en faciliteiten, en zoekt zij steeds weer naar vernieuwing en ontwikkeling.

In onze volgende blog onthullen we interessante feiten over de ontwikkeling van toerisme op het vasteland van het Duitse waddengebied.