Hoe ziet de customer journey in een nationaal park eruit?

Nationale parken spelen een belangrijke rol in de toeristische marketing en productontwikkeling van een regio. Een aantrekkelijke attractie prikkelt toeristen om een bepaalde regio te bezoeken. Maar om toeristen te motiveren tot een bezoek aan een gebied en om een positieve klantervaring te creëren, moet op het juiste moment en op de juiste manier met bezoekers gecommuniceerd worden. Nationaal Park Weerribben Wieden wilde de ervaring van hun bezoekers verbeteren. Daarom maakte ETFI een analyse van de “customer journey” in het park.

Customer journey in toerisme

Studenten van de opleiding Tourism Management van Stenden Hogeschool beschreven het customer journey proces vanaf het moment dat ze voor het eerst in contact kwamen met het nationaal park Weerribben Wieden tot aan het daadwerkelijke bezoek en daarna. Ze analyseerden de klantcontactmomenten, de zogenaamde “touch points”, vanuit een communicatieperspectief.

6 belangrijke resultaten van onze customer journey analyse zijn:

  • Dagjesmensen en verblijfstoeristen worden geïnspireerd door vrienden en familie om het gebied te bezoeken
  • Ook communicatie via sociale mediakanalen motiveren tot een bezoek
  • Voor buitenlandse bezoekers is beduidend minder Engelstalige informatie online te vinden
  • Bezoekers lijken het label “Nationaal Park” niet direct te herkennen
  • Zowel voor, tijdens en na het bezoek is een eenduidige visuele representatie van het gebied noodzakelijk
  • De focus van de informatievoorziening ligt op natuureducatie voor kinderen, informatie over diersoorten en informatie over activiteiten

Uitdaging voor nationale parken

Het creëren van een optimale bezoekerservaring is een actueel onderwerp voor de Nederlandse nationale parken. Hogere eisen van de consument en veranderende leefstijlen maken dat de traditionele manier van natuureducatie niet meer toereikend is.

De toekomst van beleving in nationale parken

Welke iconen, plekken, emoties en omstandigheden spelen een rol in de ervaring van verschillende doelgroepen? Om deze vraag te beantwoorden, is een kwalitatieve analyse van de bezoekerservaringen nodig. De foto’s en video’s die bezoekers met hun mobiele telefoon hebben gemaakt, zijn erg geschikt voor deze analyse. Deze informatie is het startpunt voor de herinrichting van de customer journey in Nederlandse nationale parken.

Zoekt u nieuwe manieren om de bezoekersbeleving in uw natuur- of cultuurhistorisch gebied te verbeteren? Maaike brengt graag uw klantreis in kaart en sluit deze aan bij de veranderende leefstijlen van uw bezoekers.