Innovatief big data-onderzoek in toerisme: waterrecreatie in de Waddenzee

Steeds meer wadliefhebbers genieten van Werelderfgoed Waddenzee als watersportbestemming. Om die drukte in goede banen te leiden, onderzoekt ETFI de ontwikkelingen van waterrecreatie in de Waddenzee met big data.

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

Ruimte, tijd en gedrag spiegelen we aan de ontwikkeling van de natuurwaarden van vogels en zeehonden in het gebied. Uiteindelijk gaat het om een duurzaam samenspel van mens en natuur in de Waddenzee. Rust voor vogels en ruimte voor mensen. Een actieplan voor vaarrecreatie in dit gebied wordt het resultaat van dit onderzoek. Dit actieplan maken we samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Altenburg & Wymenga en Bureau De Karekiet.

Innovatief onderzoek

Het onderzoek voeren we uit op basis van een operationeel en praktisch ontwerp. Medio 2016 hebben we het ontwerp daadwerkelijk toegepast. Het ontwerp is een doorontwikkeling van de traditionele monitoringprincipes naar innovatieve methodes. We maken gebruik van big data, data science, AIS, radar, visuele waarnemingen, enquêtes, tellingen en de apps Greenmapper en Greentracker.

Tussenstand big data

Samen met onze partners hebben we inmiddels 45 miljoen records verzameld, alleen al aan AIS gegevens. Als we de radargegevens dit jaar erbij betrekken, wordt het aantal records verhoogd met een factor 7: in totaal ruim 300 miljoen records per jaar. Om deze data op de juiste manier te analyseren en te begrijpen, schrijft onze partner Rijksuniversiteit Groningen algoritmen. Dat is een zoektocht van vallen en opstaan. Na de zoektocht geven we weer een tussenstand van ons unieke big data project.