Meerjarige monitoring belangrijk voor duurzaam gebruik van de natuurgebieden

Het Waddengebied is een kwetsbaar en belangrijk natuurgebied dat sinds 2009 op de UNESCO Werelderfgoed lijst staat. Daarnaast wordt er ook gevaren in het gebied door allerlei type recreanten. Het probleem is dat het gedrag van deze recreanten maar in zeer beperkte mate bekend is en dit roept legio vragen op; waar varen vaarrecreanten, hoe gedragen zij zich en houden zij zich aan de regels?

MOCO = Monitoring Consortium

ETFI maakt deel uit van een monitoring consortium dat antwoorden probeert te vinden op deze vragen. Dit doen we samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Altenburg & Wymenga en Bureau De Karekiet. Het onderzoek is onderdeel van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Het doel van dit actieplan is om verantwoord vaargedrag te stimuleren. Hierdoor kan de natuur zich op een evenwichtige manier ontwikkelen en is er ruimte voor vaarrecreatie op het Wad.

Enquête onder vaarrecreanten met 931 respondenten

Een van de onderzoeksmodules waar ETFI verantwoordelijk voor is, is een grootschalige enquête onder vaarrecreanten.  Net als in 2009, 2011 en 2016 zijn er in de zomer van 2018 wederom enquêtes afgenomen verspreid over de jachthavens die gelegen zijn in de Waddenzee. Hierbij zijn uiteindelijk 931 vaarrecreanten het hemd van het lijf gevraagd over hun kennis, houding, gedrag en beleving van varen op het wad. Momenteel vinden de analyses plaats en worden de eerste resultaten in januari 2019 verwacht.

Belang van meerjarige monitoring

Voor een duurzaam gebruik van de Waddenzee is monitoring van groot belang, maar het is vooral zaak dat dit over meerdere jaren plaats vindt. Dit is een van de redenen waarom dit project financieel ondersteund wordt door Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). Na eerdere onderzoeken in 2016 en 2017 heeft CELTH het laatste jaar van dit driejarige monitoringsprogramma deels gefinancierd. Voor CELTH is het daarnaast ook van belang dat na afloop van het monitoringproject de ontwikkelde methodiek toegepast zou kunnen worden op andere regio's/natuurgebieden in Nederland en andere hogescholen en geïnteresseerden mogelijk bij dit project kunnen worden betrokken.