Nieuwe fase in onderzoek om verantwoordelijk vaargedrag te stimuleren

In de zomer van 2018 start de derde fase van het monitoringonderzoek naar vaarrecreatie op de Waddenzee. In 2017 lag de focus van het onderzoek op de ontwikkeling van radargegevens. Daarnaast zoomden we in op gevoelige gebieden waar recreatievaart en natuur elkaar kruisen. In 2018 ligt de nadruk op het verkrijgen van een algemeen beeld van vaarrecreatie op de Waddenzee. Nadien zullen deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van 2016.

Grote enquête onder vaarrecreanten en focusgroep

Er is een grote diversiteit aan gebruikers in het Waddenzeegebied. Maar er is niet veel bekend over wat deze groep doet. Daarom onderzoeken wij de kennis, houding, gedrag en beleving van vaarrecreanten op het wad. Net als in 2016 neemt ETFI een enquête af onder vaarrecreanten in de jachthavens van de Waddenzee. Ook wordt er een focusgroep georganiseerd onder een specifieke groep recreatieve gebruikers van de Waddenzee die momenteel moeilijk te monitoren zijn.

Samen op zoek naar verantwoordelijk vaargedrag

In samenwerking met een divers aantal partijen werken wij aan een "Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee". Het doel van dit actieplan is om verantwoord vaargedrag te stimuleren. Hierdoor kan de natuur zich op een evenwichtige manier ontwikkelen en is er ruimte voor vaarrecreatie op het Wad. Het onderzoek is een gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen Watersportverbond, Waddenprovincies, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, kust- en eilandgemeenten in het waddengebied, natuurorganisaties en watersportorganisaties.

Bredere toepassing van de projectresultaten

Dit project wordt financieel ondersteund door Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). Na afloop van het project wordt de ontwikkelde methodiek toegepast op andere regio's in Nederland. Op dit moment is een reflectiegroep opgericht om andere hogescholen en geïnteresseerden bij dit project te betrekken.