Nieuwste updates over ETFI’s monitoringsonderzoek Waddenzee: volop media-aandacht

Via allerlei media is er de afgelopen maand veel aandacht geweest voor het onderzoek waar wij in participeren om verantwoordelijk vaargedrag in de Waddenzee te stimuleren. In de zomermaanden vindt er namelijk dataverzameling plaats voor een aantal onderdelen binnen dit onderzoek.

Grootschalige enquête onder vaarrecreanten

Wij richten ons onderzoek met name op de vaarrecreant die actief is op de Waddenzee. Dit omdat er nog te weinig bekend is over de kennis, houding, gedrag en beleving van deze groep gebruikers. In de weken 30-35 zijn er vele enquêteurs actief in de jachthavens rond de Waddenzee om een grootschalige enquête af te nemen onder vaarrecreanten om meer inzicht in deze groep te krijgen.

Speciale app brengt beleving vaarrecreant in kaart

Ook brengen we de zogenaamde “Greentracker” onder de aandacht. Onder leiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is een app voor smartphones ontwikkeld die de beleving van mensen op de Waddenzee kan vastleggen. Deze app helpt wetenschappers om de motieven achter het gedrag van recreanten op de Waddenzee in kaart te brengen.

ETFI krijgt hulp van schippers bij de promotie van Greentracker

Wij zijn mede verantwoordelijk voor de promotie van deze Greentracker-app. We krijgen hierbij hulp van allerlei schippers in de recreatievaart. Zij zijn benaderd om mee te helpen met het uitdelen van speciale kaartjes met een QR code. Door deze te scannen, kan de vaarrecreant direct meedoen met de Greentracker en meehelpen om zijn of haar waddenbeleving in beeld te brengen.

Ook meedoen met Greentracker? Scan de QR code hieronder!

ETFI werkt samen met een breed consortium van partijen

In samenwerking met een divers aantal partijen, werken wij mee aan een Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Het doel van dit actieplan is het stimuleren van verantwoord vaargedrag. Daardoor kan de natuur zich evenwichtig ontwikkelen en is er ruimte voor vaarrecreatie op het wad. Het onderzoek is het gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen Watersportverbond, Waddenprovincies, ministerie van Economische Zaken (incl. Waddenunit), Rijkswaterstaat, kust- en eilandgemeenten in het Waddengebied, natuurorganisaties en watersportorganisaties.