Ontwikkeling van baanbrekend monitoringinstrument voor varen in beschermde gebieden

Het grootste geografiecongres ter wereld werd dit jaar in New Orleans gehouden: AAG Annual Meeting. Meer dan 9000 internationale geografen, waaronder academici gespecialiseerd in vrije tijd, recreatie en toerisme, reisden naar de Verenigde Staten. Hier deelden ze de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek op het gebied van geografie, duurzaamheid en Geographic Information Science (GIScience).

Reizen en transport in beschermde gebieden en parken

Onze duurzaam toerisme expert Jasper Heslinga deelde zijn kennis over ons grootschalige onderzoek naar het monitoren van vaarrecreatie in de Waddenzee. De innovatieve manier, waarbij zowel sociaal- als ecologisch onderzoek werd gecombineerd inclusief het gebruik van zowel kwantitatieve én kwalitatieve methoden, werd door het publiek gewaardeerd. Met het publiek ging Jasper een waardevolle discussie aan over de waarde van deze methodiek en hoe mogelijk deze elders in de wereld ingezet kan worden.

Inzicht in vaarrecreatie in beschermde gebieden

Jasper zoomde in op de enquête onder vaarrecreanten die een belangrijk onderdeel van het  monitoringsonderzoek vormt. Deze meting onder meer dan 900 respondenten leverde de volgende uitkomsten op:

  • Vaarrecreanten houden zich redelijk goed aan de maximum snelheid
  • De vaarrecreant komt weinig in verboden gebieden
  • De bekendheid met de Erecode voor Wadvaarders is afgenomen
  • De vaarrecreant gedraagt zich en blijft uit de buurt van vogels en zeehonden

Roep naar oplossingen overtoerisme

In korte tijd is het ‘overtoerisme’ een veelbesproken term geworden in de toeristische sector. Ook tijdens AAG Annual Meeting stond dit thema centraal en werden er diverse presentaties gegeven. Opvallend genoeg lag de nadruk voornamelijk op het probleem van overtoerisme in grote steden zoals Amsterdam, Barcelona en Berlijn, terwijl er in de praktijk een duidelijke roep is om oplossingen, maatregelen en instrumenten om met de problematiek om te kunnen gaan. Ons onderzoek dat wij samen met CELTH uitvoeren over overtoerisme en het aankomende UNWTO-handboek gaat een stap verder en dit werd door de velen als waardevol bestempeld.