Scenario planning gericht op gebiedsontwikkeling in Emmen

"Vroeger werd de toekomst voorspeld op basis van het verleden. Nu wordt naar de toekomst gekeken en naar de manier om daar te komen"

Lector scenarioplanning, Albert Postma, stelde tijdens het kenniscafé “Gelukkig in Emmen” samen met de Emmense samenleving thema’s vast die hun geluk bepalen binnen de regio Emmen. Op deze manier kijkt de regio Emmen vooruit naar de toekomst. Dit is simpeler gezegd dan gedaan. Geluk hangt namelijk af van wie je bent, tot welke generatie je behoort en de maatschappelijke omstandigheden van het moment.

Wat is geluk en waardoor wordt het bepaald?

Word je gelukkig van sporten, van eenvoudig een dak boven je hoofd of van een luxe auto? Wat geluk bepaalt of in de weg zit, is voor elk mens anders. Het wordt beïnvloed door je normen en waarden. Ook de persoonlijke levensstijl draagt bij aan hoe een mens geluk ervaart. Wanneer je geboren bent, heeft tevens invloed op geluk. De eisen en wensen van millenials zijn bijvoorbeeld anders dan die van de babyboomergeneratie. Millenials zijn in het digitale tijdperk opgegroeid en hebben andere behoeftes, verwachtingen en mogelijkheden dan de babyboomers. Wanneer de sleutelposities in onze samenleving geleidelijk zijn overgedragen van babyboomers op millenials zal de samenleving en de beleving van geluk veranderen.

Het geluk van de regio Emmen

Met een interactieve tool hebben de inwoners van de regio Emmen aangegeven wat zij nodig hebben om gelukkig te blijven. Groen en ruimte is het eerste wat te binnen schiet wanneer zij aan de regio Emmen denken. De Emmenaren worden het gelukkigst van wonen, ruimte, vrienden en de natuur. Ze geven aan dat op dit moment niets hun geluk in de weg staat. In de toekomst kunnen werkgelegenheid, krimp, winkelleegstand en gezondheid het geluk in de regio in de weg zitten. Van ruimte, natuur, rust en het nieuwe centrum krijgen de Emmenaren energie. Op de lange termijn is nodig om de oude dierentuin, ruimte, groen en werkgelegenheid in de regio Emmen te koesteren.

Het dreamteam gaat verder

Een selecte groep Emmenaren gaat aan de slag om de thema’s die in de regio Emmen leven uit te diepen. Dit dreamteam mag verder dromen over toekomstig Emmen als gelukkigste regio van Nederland. Deze uitkomsten worden gebruikt als bouwsteen voor een nieuwe toekomstvisie en strategienota voor de gemeente Emmen.  

Interactieve lezingen

Wilt u ook graag een interactieve lezing voor uw netwerk of organisatie? ETFI zorgt voor interessante sprekers die een interactieve draai aan de lezing geven.