Toekomstscenario’s voor duurzame destinatieontwikkeling Nederland

Samen met CELTH, CBS en NBTC Holland Marketing zijn wij gestart met een data-gedreven aanpak voor duurzame destinatieontwikkeling van de bestemming Nederland. Wij ontwikkelen met behulp van onze unieke scenarioplanning methode een aantal toekomstscenario’s, zodat de omvang van het internationaal verblijfsbezoek aan Nederland richting 2030 duidelijk wordt.

Data & Development Lab Bestemming Nederland

Met het nieuwe opgezette Data & Development Lab bundelen we samen met CELTH, CBS en NBTC data en kennis om sneller en doorlopend inzicht te krijgen in (inter)nationale bezoekersstromen. We zetten in op het ontwikkelen van nieuwe en scherpere inzichten om een bijdrage te leveren aan de effectieve doorontwikkeling van bestemming Nederland. Ook Google en Schiphol hebben aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan het platform.

Inzichten voor duurzame ontwikkeling bestemming Nederland

Ook is inzicht in de bezoekersbeleving en -stromen belangrijk om vervolgens kennis en tools te ontwikkelen om bezoekersmanagement mogelijk te maken. Samen met onze partners binnen CELTH, NHTV en HZ, zijn we al een aantal jaren bezig met de problematiek rondom bezoekersdruk. Vorig jaar werd een onderzoek afgerond naar bezoekersdruk in zes Europese steden, waaronder Amsterdam. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een vervolgonderzoek in kleinere steden. Daarnaast zijn diverse onderzoekers bezig met het ontwikkelen van slimme methodieken en praktische oplossingsrichtingen om duurzaam stedelijk toerisme te bewerkstelligen, via het door Europa medegefinancierde project Smart City Hospitality (SCITHOS). Met de samenwerking in het Lab kunnen we nog sterker bijdragen aan een duurzame destinatieontwikkeling van de bestemming Nederland.