Toerisme studenten duiken in de Waddenzee

In november zijn een vijftal studentengroepen van de opleiding International Tourism Management van Stenden Hogeschool gestart met hun onderzoek voor ETFI. ETFI gaf de derdejaarsstudenten een rijk aanbod aan onderzoeksopdrachten. Hiermee verplaatsen de studenten zich in de rol van onderzoekers die actuele vraagstukken voor het toeristische bedrijfsleven oplossen. In negen weken leren zij praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

Een olieverontreiniging in het Waddenzeegebied

Eén van deze groepjes meet het mogelijke gedrag van toeristen wanneer er een olieverontreiniging plaatsvindt in het Waddenzeegebied. Dit is een vervolg op eerdere onderzoeken die ETFI in de afgelopen lente en zomer heeft uitgevoerd. Met behulp van kwantitatief onderzoek schetsen de studenten een beeld van het toeristengedrag tijdens een olieverontreiniging. Ze kijken hierbij naar een potentiële olieverontreiniging die voor en tijdens het bezoek van de toeristen in het naseizoen plaatsvindt. Deze uitkomsten worden vergeleken met de onderzoeksresultaten van afgelopen zomer.  

Zijn wadlooptochten nog trendy?

Het valt op dat de variatie aan wadlooptochten verandert. Werden voorheen alle pijlen gericht op het ‘originele’ wadlopen waarbij wadlopers tot de knieën in de modder stonden en een flink aantal uren op het wad liepen. Vandaag de dag zijn wadlopers op zoek naar beleving, educatie en in mindere mate vermaak. Het doel van dit project is dan ook om met behulp van kwalitatief en kwantitatief onderzoek te kijken of de tochten die tegenwoordig georganiseerd worden nog aansluiten bij de wens van de klant en wat hierin eventueel verbeterd kan worden. De studenten analyseren de veranderende trends in vraag en aanbod van wadlooptochten.

China, toeristenstromen, jeugd en de toekomst

Naast de twee onderzoeken gericht op het Waddengebied, verdiepen andere studenten zich in drie andere onderwerpen. De studenten ontwikkelen onder andere een “China-aantrekkelijkheid” instrument dat kan worden gebruikt om te testen in hoeverre toeristische ondernemers aantrekkelijk zijn Chinese toeristen. Ook beschrijven de studenten de seizoensinvloeden op toeristenstromen naar het Waddengebied. Verder onderzoeken de studenten hoe West-Europese jongeren tegen de toekomst aankijken.