Toerisme voor iedereen: Wat weten we van toegankelijk toerisme en vraag en aanbod in inclusief toerisme?

Aangezien mensen met een of meerdere beperking(en) een van de snelst groeiende marktsegmenten in het reizen vertegenwoordigt, focussen wij in dit onderzoeksproject op dit specifieke segment. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Wageningen (als lead partner) en de hogeschool van Breda.

De klantreis van mensen met een of meerdere beperking(en) en hun verzorgers

Het project laat zijn licht schijnen over de klantreis van mensen met een of meerdere beperking(en) en hun verzorgers. Wij zijn voornemens om alle touchpoints gedurende de hele klantreis in kaart te brengen, zij het directe of indirecte interacties. Naast het focussen op cognitieve en gedragsmatige reacties, heeft het project ook als doel om de affectieve en emotionele aspecten van de vakantie-ervaring te onderzoeken. Daarnaast kijken wij naar de belangrijkste belemmeringen en obstakels die deze doelgroep tegenkomt en de uitdagingen en beperkingen die hen ervan weerhoudt om te gaan reizen.

Het begrijpen van de behoeftes en wensen van reizigers met een of meerdere beperking(en)

Het project omvat een grootschalige vragenlijst die door heel Nederland verspreid gaat worden. Daarnaast wordt er een studie naar de klantreis uitgevoerd. Samen met onze partners, ANVR (De Nederlandse brancheorganisatie voor dienstverleners in de reiswereld) en de NBAV (die bestaat uit meer dan 40 organisaties die tegemoetkomen aan de behoeftes en interesses van mensen met diverse beperkingen), werken wij aan een zorgvuldig inzicht met betrekking tot de behoeftes en wensen van deze groep reizigers, met als doel om dienstverleners in de reissector te assisteren met het tegemoet komen aan dit marktsegment.

De onderzoekers zijn momenteel bezig met de onderzoeksopzet en zullen binnenkort een grootschalig vragenlijstonderzoek in heel Nederland lanceren.