Vervolgonderzoek omvang en aard van toeristisch-recreatief bezoek aan de Afsluitdijk

De Afsluitdijk bestaat ruim 80 jaar. Omdat de omstandigheden waarin de Dijk als waterkering fungeert sterk zijn veranderd, is enkele jaren geleden onder de projectnaam de Nieuwe Afsluitdijk een opknapbeurt gestart die de Afsluitdijk veiliger, duurzamer, aantrekkelijker en toekomstbestendiger moet maken.

Opening van Afsluitdijk Wadden Center

Om de beleving van bezoekers te stimuleren, wordt gewerkt aan toeristisch-recreatieve projecten. Een belangrijke mijlpaal was de opening van het Afsluitdijk Wadden Center in maart 2018.

Toeristisch-recreatieve potenties van de Afsluitdijk

In 2014 hebben wij een studie uitgevoerd om de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van de Afsluitdijk in kaart te brengen. Het onderzoek richtte zich met name op de omvang en de aard van het bezoek aan de toenmalige dijk en de te verwachten bezoekersaantallen wanneer de plannen van verbetering gereed zouden zijn. Nu het beleveniscentrum officieel geopend is en andere projecten uitvoering zijn, zal ETFI de studie opnieuw uitvoeren.

Bezoekerstelling

Gedurende het seizoen zullen steekproefsgewijs bezoekers aan Kornwerderzand en Monument in beide richtingen geteld en kort ondervraagd worden. Ook de bezoekers aan het Afsluitdijk Wadden Center zullen permanent elektronisch worden geteld. Aan de hand van de resultaten zal op jaarbasis het aantal bezoekers worden berekend. Hierdoor wordt duidelijk wat bijvoorbeeld de redenen zijn van bezoek en waar de bezoekers vandaag komen en naar onderweg zijn.