Vormgeven van de toekomst: Emmen 2030

Begint u met de voorbereidingen van een nieuw beleidsplan? Overweeg eens onze benadering van strategic foresight (strategisch vooruitzien). Het is een hedendaagse werkwijze die overheden en het bedrijfsleven helpt meer grip te krijgen op de onzekerheden van deze tijd. In een aantal fases kunnen wij uw toeristische organisatie veerkrachtiger en toekomstbestendiger maken. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in strategic foresight. In deze blog nemen we de gemeente Emmen als voorbeeld. 

5 fases in strategisch vooruitzien

ETFI heeft de gemeente Emmen begeleid met het voorbereiden van een nieuwe strategische beleidsvisie. Samen met diverse betrokken partijen hebben wij daarvoor bouwstenen aangedragen in een rapportage die met enthousiasme door Burgemeester en Wethouders werden begroet. Met een knipoog naar ‘Waarderend en Ontwerpgericht Onderzoek’ werden een aantal fasen in het strategic foresight proces doorlopen:

1. Verkennen: wat, wie en hoe?

Samen met de stuurgroep van de gemeente Emmen is de centrale vraag en de precieze werkwijze voor het verdere proces aangescherpt. Bij de vormgeving van dit proces vormde strategic foresight het uitgangspunt. Volgens de Europese Commissie is dit een open, participatief en actiegericht proces waarin betrokkenen samen de toekomst overdenken, de toekomst bespreken en de toekomst vormgeven.

2. Vertellen: kernwaarden en identiteit

Wat is het beste dat Emmen te bieden heeft? We stelden vast wat volgens de gemeenschap de kernwaarden zijn van de gemeente en dus bepalend zijn voor haar identiteit. Een fotowedstrijd onder de bewoners van de gemeente, een kenniscafé en een studie onder jongeren zijn hierbij als input gebruikt.

3. Verbeelden: vijf plausibele omgevingsscenario’s

Ook schetsten we een basisscenario en vier alternatieve scenario’s:

  • Basisscenario: belangrijke hedendaagse ontwikkelingen gericht op de toekomst 
  • Alternatieve scenario’s: toekomstbeeld wanneer enkele belangrijke uitgangspunten van het basisscenario zich toch in een andere richting gaan ontwikkelen

Alle scenario’s, Suburbia, Cocoon, Techno Valley en Blue Zone, geven een beeld van hoe de context waarin de gemeente opereert zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen. Ook wordt ingegaan op de veranderde sociale, economische en ruimtelijke context waarmee Emmen te maken kan krijgen.

4. Vernieuwen: de stip op de horizon

Binnen de context van de mogelijke scenario’s is een visie geschetst op de toekomst. Bij het formuleren van de visie is gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Collins & Porras (1996). Er is een kernideologie geformuleerd (kernopdracht en kernwaarden) en een voorziene toekomst (streefbeeld met boeiende beschrijving). De visie beschrijft wat voor gemeente Emmen wil zijn. 

5. Verwezenlijken: de piketpaaltjes die de route bepalen

Uiteindelijk is in kaart gebracht waarlangs de gemeente de weg naar de stip op de horizon kan afleggen. Daarvoor zijn de belangrijkste draaiknoppen vastgesteld en zijn een aantal strategische beleidsopties geformuleerd. Tot slot zijn aanbevelingen gegeven hoe deze met behulp van adaptieve planning in de gemeentelijke organisatie kunnen worden verankerd. De resultaten geven de gemeente Emmen richting om haar toekomst vorm te geven.