Welke impact heeft de containerramp op toerisme en de natuur in het Waddenzeegebied?

Op 2 januari van dit prille jaar verloor het containerschip Zoë van de rederij MSC 291 containers boven de Waddeneilanden, op de Noordzee, tijdens een stormachtige vaart. Vele containers met verschillende inhouden stroomden richting de kust, sommige opengeslagen door de klap op het water of door de golfslag, anderen nog intact. Daarnaast daalden een onbekend aantal containers af naar de bodem van de Noordzee, waar ze tot op de dag van vandaag nog steeds liggen. Het zal nog maanden duren voordat deze containers geborgen zijn, en daardoor vormen zij een voortdurende bedreiging voor het kwetsbare Waddengebied.

De inhoud van de containers en het gevaar voor het Waddenzeegebied

Alom bekend is dat de inhoud van veel containers na de ramp massaal aanspoelde op de Noordzeestranden van de Nederlandse Waddeneilanden, en in korte tijd doordrong in de Waddenzee en daar de vasteland kust ook op verschillende  plaatsen vervuilde  met resten piepschuim, verpakkingsmateriaal en verschillende goederen. Door de relatieve ondiepte in de Waddenzee vormen de half kapotte containers een gevaar voor de schepen die in het Waddengebied varen. Vanuit ecologisch oogpunt is de gebeurtenis een ramp. Met name de kleine goederen (zoals plastic korreltjes) vormen een bedreiging voor de dieren die de Waddenzee bevolken. Door de harde wind zijn deze plastic korreltjes onder het zand geschoven en zullen hier tot in lengte van jaren blijven liggen.

Wadliefhebbers

Na de ramp met het containerschip werd duidelijk hoeveel waddenliefhebbers er zijn die de handen uit de mouwen willen steken om het waddengebied te beschermen. Talloze vrijwilligers namen in de eerste dagen de boot naar de eilanden om stranden en duinen op te ruimen. De rederijen verkochten de bootkaartjes voor half geld, eilanders hielpen mee de rotzooi af te voeren en stelden hun accommodaties ter beschikking. Hieruit kun je afleiden dat het waddengebied leeft in de harten van veel mensen. En dat toeristen en toeristische ondernemers de verantwoordelijkheid voelen om samen het werelderfgoed Waddenzee te beschermen tegen de gevolgen van een dergelijke ramp. Een van de uitgangspunten van de duurzame toerisme strategie voor de internationale Waddenzee wordt zo in de praktijk gebracht.

Vergelijkbaar met een olieramp

Dit jaar wil het ETFI een publicatie uitbrengen over de invloed van een potentiele olieramp in het Waddenzeegebied op het toerisme op de Waddeneilanden. Een aantal jaar geleden is in het kader van het RAAK PRO OILS project een enquête onder enkele duizenden bezoekers van de eilanden en de jachthavens aldaar afgenomen om te kijken wat toeristen gaan doen wanneer er zich een olieramp voltrekt voor of na hun verblijf op een van de eilanden. Na een eerste analyses bleek ook hier dat een deel van de toeristen wil helpen met opruimen om de schade zoveel mogelijk te beperken.