Zonder good governance geen succesvol nieuw Nationaal Park

In Flevoland is men druk bezig met de ontwikkeling van een Nationaal Park. ETFI’s governance experts ontwikkelden een governance scan om inzicht te geven in hoe dit nieuwe Nationale Park bestuurlijk en organisatorisch ingericht moet worden.

Mooiste Natuurgebied van Nederland met internationale allure

Onder de naam Nationaal Park Nieuw Land stelden de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer zich in 2016 gezamenlijk kandidaat voor de door het ministerie van Economische Zaken georganiseerde verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'. Nadat de provincie Flevoland in september 2016 officieel een bidbook presenteerde, kijken wij of en hoe de vier natuurgebieden getransformeerd kunnen worden tot een Nationaal Park met internationale allure.

Nationale Parken in verandering

Net als vele Nationale Parken in Nederland staat Nationaal Park Nieuw Land voor verschillende transitieopgaven. Zo ook op gebied van governance. De verantwoordelijkheden liggen minder bij overheden en worden meer en meer gedeeld met allerlei andere gebiedspartijen. Een governance scan kan helpen om in te zoomen op:

 1. Regelen van het beheer en de ontwikkeling van de Nationale Parken
 2. Wie betrokken zijn of betrokken moeten worden
 3. Samenstelling van deze partijen

Governance scan

Onze governance scan heeft de governance structuur van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land in kaart gebracht. Zowel de huidige situatie (wat gaat er momenteel goed) en gewenste situatie (wat kan er beter/wat moet er anders) is samen met de belangrijkste betrokkenen in het gebied gescand:

 • Provincie Flevoland
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Almere
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Flevolandschap
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschap Zuiderzeeland

Tussenstand governance scan

Een belangrijk inzicht in wat goed gaat, is de nauwe en positieve samenwerking tussen de betrokken partijen. Zij zien de urgentie en zijn bereid om mee te gaan in het proces. Met betrekking tot de doelstelling van het nieuwe Nationale Park en de keuzes die gemaakt moeten worden, kwamen er een aantal fundamentele vragen aan het licht:

 • Is het Nationaal Park een doel of een middel?
 • Wat wil je met een Nationaal Park bereiken?
 • Wat loop je mis als je geen Nationaal Park bent?

Antwoorden op deze vragen zijn bepalend voor de manier hoe je het Nationaal Park organisatorisch en bestuurlijk vorm geeft. Aankomende maand worden deze vragen bij de bestuurders van de verschillende partijen neergelegd om zich daarover uit te spreken. In onze volgende blog hierover meer.