Beleidsontwikkeling

Om als overheid, organisatie of bedrijf in te spelen op mogelijke gebeurtenissen is het belangrijk om regelmatig na te denken over uw toekomstvisie. Samen met u nemen we uw bestaande visie en beleid onder de loep en vertalen dit naar een veerkrachtiger beleidsplan met specifieke strategische doelstellingen en acties. Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen met dezelfde bril naar het beleidsplan kijken en dezelfde taal spreken als het over strategische aangelegenheden gaat.

Hoe werkt beleidsontwikkeling door ETFI?

Stap 1: Wij bespreken de toekomstvisie van u en uw stakeholders
Stap 2: Onze toerisme expert onderzoekt de actuele situatie
Stap 3: Samen met u ontwikkelen wij een nieuwe beleidsvisie
Stap 4: Wij vertalen de beleidsvisie naar strategische doelstellingen en acties